Länders utveckling i BNP verkar vara oberoende av politik. Däremot spelar politiken roll för ländernas ekonomiska fördelning. 

Frankrike är en av de mest reglerade avancerade ekonomierna medan USA är en av de minst reglerade. Japan har på grund av sin demografi stagnerat de senaste decennierna.

Men sett till den arbetsföra befolkningen är BNP-utvecklingen nästan identisk över längre tid. Tillväxten verkar alltså vara rätt oberoende av politik. Däremot spelar politiken roll för fördelningen. Amerikansk tillväxt har gått relativt bra, medan hushållsinkomsterna däremot gått mindre bra de senaste 25 åren.

Skärmavbild 2015-10-14 kl. 10.41.43
Källa: Paul Krugmans blogg i The New York Times 11 augusti 2015.

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>