Tidigare publicerad i Magasinet Arena #1 2015.
Källa: Angelov, Johansson Lindahl (2013), "Is the persistent gender gap in income and wages due to unequal family responsibilities?", IFAU Working Paper 2013:3

Inkomstgapet mellan kvinnor och män ökar kraftigt efter att de fått sitt första gemensamma barn. Efter 15 år har gapet ökat med 35 procentenheter.

Grafen visar inkomstutvecklingen för par i Sverige före och efter att de fått sitt första gemensamma barn. Före födsel är inkomstskillnaden relativt konstant, men efter födsel ökar inkomstgapet mellan kvinnor och män kraftigt.

Även efter att man kontrollerat för olika bakgrundsegenskaper som skillnad i ålder och utbildning inom paren, kvarstår ökningen. 15 år efter det första barnet är könsgapet i inkomster 35 procentenheter högre än innan barnet föddes.

Källa: Angelov, Johansson Lindahl (2013), "Is the persistent gender gap in income and wages due to unequal family responsibilities?", IFAU Working Paper 2013:3
Källa: Angelov, Johansson Lindahl (2013), “Is the persistent gender gap in income and wages due to unequal family responsibilities?”, IFAU Working Paper 2013:3

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>