Efter Dagens Arenas granskning av dödsolyckan på Enercon har huvudskyddsombudet fått en skriftlig varning för att hon har uttalat sig i media. Vd:n har eftersökt källor och kritiken mot företaget har avfärdats i ett internt mejl.

När Dagens Arena ringer nuvarande vd Robert Östman vägrar han, trots upprepade påstötningar, att svara på våra frågor, utan ber oss skicka dem skriftligt. Dagens Arena skickar skriftliga frågor och får först svaret att han inte kan lämna några kommentarer eftersom “frågorna rör enskilda medarbetare”. När Dagens Arena påpekar att endast ett fåtal av våra frågor rimligtvis kan tolkas som om de rör enskilda medarbetare går Robert Östman med på att svara på de övriga frågorna.

Dagens Arena skickar sammanlagt 20 frågor som handlar om den skriftliga varningen, samtalet till journalisten på ÖP samt det interna mejlet. Robert Östman återkommer med sex påståenden. Dagens Arena ber då Robert Östman att förtydliga vilka svar som hör till vilken fråga. Sent omsider får vi ett svar som vi uppfattar som ännu mer svårförståeligt. När vi försöker ringa Robert Östman för ännu ett förtydligande så svarar han inte i telefon.

Dagens Arena väljer därför att publicera hela mejlkonversationen med Robert Östman här nedanför:

Mejl från Dagens Arena till Robert Östman:

Hej!

Frågor:

Varför har ni givit en skriftlig varning till ert huvudskyddsombud för att hon uttalat sig i media?

Uttalandena i artikeln i ÖP är två: dels bekräftar Sandra Olsson att hon skrivit en anmälan om arbetsmiljöåtgärd (vilket du redan bekräftat i en intervju med mig) och dels säger hon att arbetsmiljöarbetet nu är mycket bättre och att domstolen får ta ställning i ansvarsfrågan. På vilket sätt kan de uttalandena ligga till grund för en skriftlig varning?

Varför ringde du reportern Maria Lindholm på ÖP efter deras publicering och frågade om hon pratat med Sandra Olsson?

Reporten uppfattade samtalet som att du försökte ta reda på vilka källor hon hade. Stämmer det?

Vad är syftet med att eftersöka källor?

Ni har även skickat ut ett internt mejl till era medarbetare. Vad är syftet?

I mejlet anger ni ett antal punkter som ni tycker är felaktiga i medias rapportering och presenterar er version av händelseförloppet. Samtidigt pågår en polisutredning och snart kanske åtal väcks. Varför föregår ni den rättsliga processen på det här sättet?

I mejlet skriver ni: ”Att vi skulle ha sagt upp anställda till följd av deras fackliga engagemang är helt felaktigt”? För det första har ingen hävdat att ni skulle ”sagt upp” anställda pga deras fackliga engagemang. Vad som rapporterats är att de inte fått förlängda kontrakt. Varför försvarar ni er mot något som aldrig hävdats?

Fallet med Joel Karlsson-Forsberg drev IF Metall upp till central förhandling. Facket menade att Joel fått sluta pga sitt fackliga engagemang, ni nekade. Det slutade med en förlikning där ni skrev under på att Joel inte fick sluta pga professionella brister. Vad som återstår är då ”personliga skäl”. Jag har pratat med många i Joels team och alla tycker att han var en mycket trevlig och bra person att ha att göra med. För att skingra alla frågetecken: Varför fick Joel Karlsson-Forsberg inte förlängt kontrakt?

I mejlet skriver ni att ”en anmälan om risker vid nattarbete, som gjordes före olyckan, aldrig ledde till åtgärder är också felaktigt”. Det stämmer inte. En 6,6a-anmälan har två veckors tidsfrist. Den som lämnades in den 11 maj gick ut den 25 maj. Ingen åtgärd hade då vidtagits. Varför skriver ni i detta interna mejl att en åtgärd vidtogs, trots att så inte var fallet?

Ni skriver att en inspektion genomfördes den 30 maj. Varför skriver ni inte att det var fem dagar efter tidsfristen gått ut?

Ni skriver att den aktuella 6 6a-anmälan inte ”gällde just det moment som blev så ödesdigert. Den aktuella anmälan gällde nattarbete i allmänhet och en del omständigheter som gäller företrädesvis nattetid, exempelvis sömnproblem, ljussättning på arbetsplatsen och liknande.” Menar du att specifika problem vid nattarbete som sömnproblem och ljussättning inte hade någonting med dödsolyckan att göra?

Ni skriver att ÖP:s publicering antyder att en särskild person riskerar åtal och att er ”bedömning är istället att alla omständigheter utreds för att se om det finns någon enskild person eller flera personer som kan anses särskilt ansvariga”? Här får jag uppfattningen att ni återigen föregår den pågående polisanmälan. Varför gör ni det?

Arbetsmiljöansvar är individuellt och kan delegeras. Enligt samstämmiga uppgifter från mina källor inom ert företag hade inget ansvar delegerats vid dödsolyckan. Enligt juridisk expertis faller då ansvaret på högsta chef, i det här fallet Pamela Lundin. Vad är syftet med att förneka att en viss person, Pamela Lundin, måste anses vara den som framförallt riskerar åtal?

Ni har skriftligen varnat ert huvudskyddsombud, ringt upp en reporter för att eftersöka källor efter att media rapporterat om dödsolyckan och skickat ut ett internt mejl där ni avfärdar den kritik som framkommit i media. Vad är sytet med det?

Vad säger det om er företagskultur?

Ert arbetsmiljöarbete?

Har du förståelse för att det kan uppfattas som att ni försöker tysta ner det här?

Ångrar du ert agerande?

Vad tänker du göra åt det?

Mvh

Mikael Färnbo
Redaktör
Dagens Arena
08-789 11 44
073-671 73 60
mikael.farnbo@arenagruppen.se
https://www.dagensarena.se/

Svar från Robert Östman:

Bäste Mikael,

Enercons servicebolag har två huvuduppdrag:

Vi bygger och underhåller vindkraftsturbiner. Det gör vi genom att ha mål
som anställda kan relatera till och som kan mätas. Arbetet utförs med
utgångspunkt
för säkerhet, kvalité och med tydliga förväntningar på vår organisation.

Dina frågor rör enskilda medarbetare och jag kommenterar varken detta
internt eller
externt i media. Av detta följer att jag då inte heller kan svara på Dina
följdfrågor.

Vill Du komma tillbaka med nya frågor så är Du välkommen med det via mail.

hälsningar, Robert

Med vänliga hälsningar / Kind regards

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Robert Östman
VD / Managing Director

Svar från Dagens Arena:

Hej!

Det är mycket märkligt att du svarar på det här sättet då de flesta av mina inte frågor rör enskilda medarbetare. Jag kommer i en artikel skriva om att:

1) ni skriftligen varnat ert huvudskyddsombud för att hon uttalat sig i media
2) att ringt upp en reporter på ÖP för att eftersöka hennes källor
3) att ni skickat ut ett internt mejl som på punkt efter punkt avfärdar den kritik ni fått via uppgifter till media

Jag ger er här en chans att kommentera dessa uppgifter. Om du inte vill svara på frågor som rör enskilda medarbetare så utelämna de frågorna. Men svara gärna på de andra.

Tack på förhand!

Mvh

Mikael Färnbo
Redaktör
Dagens Arena
08-789 11 44
073-671 73 60
mikael.farnbo@arenagruppen.se
https://www.dagensarena.se/

Här får Dagens Arena tag på Robert Östman via telefon. Han lovar då att svara på de frågor som inte “rör enskilda medarbetare”.

Mejl från Robert Östman:

Mikael,

1 Gällande vår kommunikationspolicy inom Enercon så har vi riktlinjer som
gäller samtliga anställda,
där VD är den som uttalar sig gällande bolagets angelägenheter, eller den
som han delegerar
uppgiften till. Det gäller vårt systerbolag EWP och det gäller filialen.

2På Enercon arbetar vi med tre tydliga värderingsgrunder: Säkerhetskultur,
Serviceanda
och Aktiv kommunikation. Dessa värderingar kommer vi att tolka fram
tillsammans med våra
anställda inom kort i syfte att ha en kompass för oss alla.

3 Mitt syfte med att kontakta ÖP var för att ställa en direkt fråga om
artikeln, den fick jag svar på,
hur det uppfattades kan jag inte uttal mig om.

4 Att kommunicera med våra anställda om de olika omständighter som förelåg
i samband med
olyckan före sommaren är helt naturligt, det är viktigt också för våra
medarbetare att ha rätt information
från de som var på närvarande. Att kommentera interna mail faller under
samma premiss som att
kommentera enskilda medarbetare – de gör jag inte.

5 Bolagets miljöarbete har alltid varit en prioriterad fråga. Just nu läggs
det mycket energi och
engagemang allt ifrån tekniker till högsta ledningen i syfte att leva upp
till de krav som AMV har ställt
på oss. Vi håller också just nu på att se över hur arbetsmiljödelegeringen
ska kunna bli ännu
tydligare för att säkerställa säkerheten för våra anställda.

6 De tre sista frågorna är påståenden som är främmande för mig. De beslut
som jag har fattat är
i enlighet med det uppdrag jag har som VD för Enercons servicebolag och
inget jag ångrar, tvärtom
jag är trygg i det ledarskap jag utöver tillsammans med högsta ledningen.

Återkom om Du önskar kompletteringar,

hälsningar Robert

Med vänliga hälsningar / Kind regards

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Robert Östman
VD / Managing Director

Svar från Dagens Arena:

Hej!

Skulle inte du kunna förtydliga vilka frågor och svar som hör ihop så att
det inte blir några missförstånd.

Tycker det var lite otydligt.

Mvh

Mikael Färnbo
Redaktör
Dagens Arena
08-789 11 44
073-671 73 60
mikael.farnbo@arenagruppen.se
https://www.dagensarena.se/

Svar från Robert Östman:

okey ge mig en liten stund så får Du svar,

/Robert

Med vänliga hälsningar / Kind regards

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Robert Östman
VD / Managing Director

Nästa mejl från Robert Östman:

Några förtydliganden enligt samtal Mikael:

Punkten sex korresponderar i stort sätt med Dina tre sista frågor

Punkten ett svarar på vad som gäller i fråga om vem som kan uttala sig i
media inom vårt bolag. Jag skriver detta eftersom jag inte vill uttala mig
om
enskilda personer. De är också viktigt att understryka att just vem som
uttalar
är Enercons ägare ytterst som avgör.

Punkten två handlar om vilken kultur vi arbetar efter på Enercon,
alltså inte ett direkt svar på Din fråga: “Vad säger det om Er
företagskultur”
då Din fråga är direkt kopplad till stycket ovanför den frågan vilket jag
inte
kan besvara.

Punkten fem beskriver vad Enercon gör gällande Arbetsmiljöarbetet.

Punkten tre svarar på frågan Varför jag jag kontaktade ÖP? För att jag
hade en konkret fråga gällande artikeln och den fick jag ett svar på,
frågan om vem källan var var aldrig aktuell eftersom det kunde läsas fram
ur artikeln.

Punkten fyra besvarar att vi kontinuerligt skickar information om olika
frågor till våra anställda. Det är viktigt då företaget har en viktigt
uppgift
att klargöra och förklara olika omständigheter för våra anställda.
Sedan kan jag bara konstatera att vårt samarbete med våra tre klubbar
fungerar bra, d v s löpande dialog, bra samordning och avhandling av
de frågor som berör företag/klubb enligt praxis.

Jag ser fram emot att ta ta del av Din artikel så att ev sakfel kan
undvikas
innan publicering. Jag uppfattar mitt önskemål som att det var okey med
Dig också.

//Robert

Med vänliga hälsningar / Kind regards

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Robert Östman
VD / Managing Director