Vindkraftsparken i Piteå är ett prestigeprojekt för de styrande Socialdemokraterna i Piteå. Samtidigt visar Dagens Arenas granskning att vindkraftbyggarna Enercons dåliga säkerhet utsätter arbetarna för risker som har lett till dödsfall.
– Stämmer det är det inget vi accepterar i Piteå, säger kommunalrådet Peter Roslund (S).

Vindkraftsparken i Markbygden i Piteå kommer att innebära tusentals nya jobb i den lilla kommunen med 22 000 invånare. Inte mindre än 1 101 vindkraftverk ska byggas under en tioårsperiod med planerad byggstart 2013. Jobben kommer att koncentreras till inlandet, en del av Piteå kommun som har haft en nedåtgående trend i årtionden.

Under byggtiden beräknas ungefär 1 000 personer att sysselsättas. Därefter kommer själva underhållet på ännu längre sikt ge sysselsättning åt cirka 250 personer. Företaget Enercon, som ska bygga verken, planerar också att bygga en ny betongfabrik i Piteå hamn som även den kommer att bidra med cirka 150 arbetstillfällen.

Ännu är inte projektet helt spikat. Försvaret som flyger Jas Gripen i närheten har en del invändningar, liksom Naturvårdsverket. Även en sameby som har använt området som renbetesmark har klagat, men ska ha fått kompensation.

Den Socialdemokratiska majoriteten i kommunen har länge talat varmt om projektet. Argumenten har handlat om såväl miljö som arbetsmarknad.

Dagens Arena kan nu avslöja att företaget Enercon, som ska bygga vindkraftverken, inte bara har försummat sitt säkerhetsarbete – utan även aktivt motarbetat det. Säkerheten har varit eftersatt och tempot extremt uppskruvat vid Enercons tidigare projekt i landet. En person har hittills dött och minst ett tiotal har skadats på Enercons arbetsplatser bara de två senaste åren. Många som har organiserat sig fackligt har också fått sluta.

Dagens Arena ringde Piteås kommunalråd Peter Roslund (S). Han är mycket stolt över projektet.
– Det kanske inte blir fullt så många verk som vi hoppats. Men även om det skulle försvinna hundra verk så är det fortfarande Europas största vindkraftspark. Och det tror jag att det blir, säger han.

Varför har ni valt att satsa på det här?
–Det var exploateringsföretaget Svevind som identifierade det här området. Från kommunens sida har vi från början varit mycket positiva och med på noterna. Det främsta argumentet är att vi ser vi allvarligt på den globala klimatkrisen, säger han.

– Sen kan man ju säga att den där delen av vår kommun, som är vårt inland, har haft en nedåtgående kurva under mycket lång tid. Så det här är ju ett sätt för de att hitta en ny framtid där folk kan få jobb, säger han.

Dagens Arenas granskning och Arbetsmiljöverkets rapporter tyder på att säkerhetsbristerna är omfattande hos Enercon. Hur ser ni på det?
– Det är ju saker som man måste rätta till. Det blir ju ganska ofta så tyvärr i nya branscher. Det är ju företag som inte har erfarenhet och känner till alla risker som de borde göra. Vi kommer i våra diskussioner med Enercon att bevaka att man minst följer svenska lagar och kollektivavtal. Det ska vara en säker arbetsplats. Det får man ju inte tumma på. Det är vår linje, säger han.

Dagens Arenas granskning visar både på brister i säkerheten, men även att de som försökt organisera sig fackligt har fått sluta. Är detta en bra framtida arbetsgivare för tusentals Piteungdomar?
– Jag har inte sett alla olyckor du skriver om. Men är det mycket olyckor så är det oroväckande. Vi får göra vad vi kan så att vi ser till att Enercon respekterar säkerheten för de som jobbar där. Men de uppgifter du ger mig har bara nått mig ryktesvägen och innan jag kan säga något måste jag få det bekräftat, säger han.

– Men det här med att folk fått sluta när de engagerat sig fackligt. Det strider ju väldigt mycket mot min övertygelse. Stämmer det så kommer vi naturligtvis behöva skärpa tonen och fundera på hur vi kan gå vidare, säger han.

Vad kommer ni göra?
– Jag kan inte säga annat än att vi måste få mer klarhet i vad som har hänt. Om vi finner skäl att man varit försumlig eller betett sig oansvarigt från bolagets sida så kommer vi säga att det är inget vi accepterar i Piteå, säger han.