Bild: Mikael Färnbo

GRANSKNING. Efter Dagens Arenas granskning av dödsolyckan på Enercon har huvudskyddsombudet fått en skriftlig varning för att hon har uttalat sig i media. Vd:n har eftersökt källor och kritiken mot företaget har avfärdats i ett internt mejl.

Den 19 december kunde Dagens Arena avslöja grova säkerhetsbrister på det tyska företaget Enercons vindkraftsbyggen i Sverige. Bristerna i arbetsmiljön och säkerhetsarbetet har bland annat fått till följd att en anställd omkommit och ett tiotal skadats allvarligt. Dagens Arena kunde avslöja att chefer på företaget hade känt till riskerna, men valt att inte vidta några åtgärder.

Två veckor innan dödsolyckan tog företagets chefer emot en mycket kraftig varning om att arbetstagarna löpte stor risk att råka ut för en olycka från IF Metalls huvudskyddsombud Sandra Olsson. Varningen bestod i en anmälan om arbetsmiljöåtgärd angående nattarbetet. Företaget fick två veckor på sig att vidta åtgärder. När tvåveckorsfristen gick ut den 25 maj 2011 hade ingen åtgärd vidtagits. Natten till den 26 maj omkom en 31-årig malmöbo när han föll över tio meter ner i ett betonggolv vid ett vindkraftsbygge i Hällingarna norr om Östersund.

Europas största vindkraftspark
I granskningen kunde Dagens Arena även visa på flera exempel där personer som engagerat sig fackligt i företaget inte fått sina kontrakt förlängda. I reportaget uttryckte den före detta klubbordföranden och Enercon-anställde, Joel Karlsson-Forsberg, oro inför framtiden eftersom Enercon troligen ska bygga Europas största vindkraftspark i Markbygden utanför Piteå. “Hur många ska behöva dö?”, frågade sig Joel Karlsson-Forsberg.

Den nytillsatta vd:n Robert Östman bedyrade i granskningen att säkerhetsarbetet nu skulle få högsta prioritet. ”Det här är vad vi lägger tid på nu. Det engagerar mig som vd, vårt huvudkontor och facket. För oss är det inget alternativ. Vi måste bli duktiga på detta”, sa Robert Östman till Dagens Arena i mitten av december.

Varning för uttalande i media
Dagens Arena kan nu avslöja att verkligheten har blivit en annan. En dryg månad efter vårt reportage publicerade Östersundsposten ett eget reportage om dödsolyckan på Enercon. Reportaget refererar till Dagens Arena och bekräftar i stort det vi redan hade skrivit. Men enligt Dagens Arenas källor inom företaget blev artikeln i ÖP den droppe som fick bägaren att rinna över för företagsledningen.

I artikeln är huvudskyddsombudet Sandra Olsson citerad på två ställen. Först bekräftar Olsson att hon hade skrivit en anmälan om arbetsmiljöåtgärd för nattarbetet i bland annat Hällingarna. I det andra citatet uttrycker hon en förhoppning inför framtiden: “Det finns en helt annan syn på arbetsmiljöarbete inom företaget nu.”

För dessa uttalanden har huvudskyddsombudet Sandra Olsson nu fått motta en skriftlig varning för illojalitet av företagets vd Robert Östman. Varningen gör klart att det nästa gång kan bli fråga om uppsägning.

Den skriftliga varningen bekräftas av Kent Mohlin, förhandlingsombudsman på IF Metall i Stockholm.
– Jag har fått reda på det här och har bett den lokala avdelningen att ta en förhandling. Om de har begärt det ännu vet jag inte, säger han.

Ansvarig lokal ombudsman på IF Metalls avdelning Sydvästra Skåne, Mikael Håkansson, är sjuk och går inte att nå på telefon. Huvudskyddsombudet själv, Sandra Olsson, vill inte ge några kommentarer.
– I och med att hon har fått en skriftlig varning så har jag full förståelse för att hon inte vill uttala sig i media, säger Kent Mohlin.

Vd ringer journalist
Men den skriftliga varningen var inte det enda som hände efter Östersundspostens publicering. Några dagar därefter fick en förvånad Maria Lindholm, reporter på samma tidning, ett samtal från Enercons vd Robert Östman.
– Han frågade om jag hade pratat med huvudskyddsombudet när jag arbetade med reportaget, säger hon.

– Jag svarade sakligt att de citat i artikeln där jag hänvisar till Dagens Arena, de är från Dagens Arenas artikel. Medan de citat där jag inte hänvisar till någon, är citat från min egen intervju med henne, säger hon.

Därefter började Maria Lindholm känna obehag.
– Ska jag tolka det som att det här är en extremt medieovan person som inte förstår hur vi skriver, tänkte jag. Eller är han ute efter mina källor, säger hon.

Själv tolkade hon det som det senare.
– Man jag kan ju inte bevisa det, säger hon.

Har du någonsin tidigare varit med om att en vd ringer upp och frågar efter dina källor?
– Aldrig, aldrig och jag har jobbat med det här i över tjugo år, säger hon.

Internt mejl avfärdar kritik
Dagens Arena har, via en källa i företaget, fått ta del av ett internt mejl som i februari gick ut till de anställda. (Läs hela mejlet här). Mejlet har rubriken: ”Angående medias rapportering av dödsolyckan i Hällingarna” och är undertecknat av Pamela Lundin. Pamela Lundin var ansvarig chef vid olyckstillfället, men är i dag chef i en annan del av företaget och även ledamot i styrelsen. Nuvarande vd Robert Östman står även med som kontaktperson längst ned i mejlet.

I mejlet avfärdar Pamela Lundin på punkt efter punkt de uppgifter som har kommit fram i Dagens Arenas och Östersundspostens granskningar. Bland annat skriver Pamela Lundin: ”Att vi skulle ha sagt upp anställda till följd av deras fackliga engagemang är […] direkt felaktigt”.

Men varken i Dagens Arenas eller Östersundspostens artiklar hävdas att Enercon skulle sagt upp anställda på grund av fackligt engagemang. Däremot skildras ett antal fall där fackligt aktiva inte fått sina kontrakt förlängda. Detta drabbade bland annat två fackklubbsordföranden i rad.

Inspektion först efter dödsolycka
I mejlet skriver Pamela Lundin: ”Att en anmälan om risker vid nattarbete, som gjordes före olyckan, aldrig ledde till åtgärder är också felaktigt.” Hon skriver vidare att anmälan kom in den 11 maj, men att inspektionen av ”samordningsskäl” inte kunde genomföras förrän den 30 maj.

Den anmälan som Pamela Lundin refererar till är en anmälan om arbetsmiljöåtgärd, en så kallad 6, 6a-anmälan, som Dagens Arena skrev om i sin granskning. Den lämnades mycket riktigt in den 11 maj, men vad Pamela Lundin inte nämner i mejlet är att den hade en tidsfrist på fjorton dagar. Fristen gick ut den 25 maj och då hade enligt Dagens Arenas källor inga åtgärder vidtagits. Dödsolyckan skedde sedan natten till den 26 maj. Först fem dagar efter fristen hade gått ut, och fyra dagar efter dödsolyckan, genomfördes alltså en inspektion.

Pamela Lundin skriver också att anmälan inte ”gällde just det moment som blev så ödesdigert. Den aktuella anmälan gällde nattarbete i allmänhet och en del omständigheter som gäller företrädesvis nattetid, exempelvis sömnproblem, ljussättning på arbetsplatsen och liknande.”

När Dagens Arena granskade dödsolyckan kunde vi läsa mejl från de anställda där de klagade över att de inte kunnat sova. Enligt samstämmiga källor var även tillgången på mat mycket oregelbunden vid nattarbete, med blodsockerfall som resultat. Dessa båda aspekter var, enligt Dagens Arenas källor, en del av många säkerhetsbrister vid nattarbetet, vilket ökade sannolikheten för att en olycka, som den vid Hällingarna, kunde inträffa.

Obegripliga svar
Dagens Arena har sökt Pamela Lundin utan få något svar. När vi ringer nuvarande vd Robert Östman vägrar han trots upprepade påstötningar att svara på våra frågor, utan ber oss skicka dem skriftligt. Dagens Arena skickar skriftliga frågor och får först svaret att Östman inte kan lämna några kommentarer eftersom “frågorna rör enskilda medarbetare”. När Dagens Arena påpekar att endast ett fåtal av frågorna rimligtvis kan tolkas som att de rör enskilda medarbetare, går Robert Östman med på att svara på övriga frågor.

Dagens Arena skickar sammanlagt 20 frågor som berör den skriftliga varningen, samtalet till journalisten på ÖP samt det interna mejlet. Robert Östman återkommer med sex påståenden. Dagens Arena ber då Robert Östman att förtydliga vilka svar som hör till vilken fråga. Sent omsider får vi ett svar som vi uppfattar som ännu mer svårförståeligt. När vi försöker ringa Robert Östman för ännu ett förtydligande så svarar han inte i telefon.

Dagens Arena väljer därför att publicera hela mejlkonversationen med Robert Östmans i en separat bloggpost så att våra läsare själva kan bilda sig en uppfattning. Läs bloggen här.

Fotnot: Läs även Dagens Arenas granskning av säkerhetsbristerna hos vindkraftsbyggarna Enercon här. Läs också hela det interna mejlet från företagsledningen här.