Efter Dagens Arena avslöjande om dödsolyckan på vindkraftsbyggarna Enercon har huvudskyddsombudet fått en skriftlig varning för att hon uttalat sig i media. Vd:n har eftersökt källor och kritiken mot företaget har avfärdats i ett internt mejl. Här nedan publicerar vi det interna mejlet i sin helhet:

Intern information. Februari 2012.

Angående medias rapportering av dödsolyckan i Hällingarna.

Många av er har säkert tagit del av medias rapportering av det tragiska dödsfallet den 26 maj 2011 i Hällingarna. Olyckan uppmärksammades nyligen igen då Arbetsmiljöverket, efter att ha utrett händelsen, begärde åtalsprövning, vilket är praxis vid dödsolyckor på arbetsplatser.

Att vi uttalar oss internt känns särskilt viktigt då vi vet att den avlidnes kollegor gjorde en på alla sätt föredömlig och utmärkt insats i samband med olyckan och sannolikt inte känner igen sig i vissa uttalanden.

Medias rapportering av händelsen och av Arbetsmiljöverkets beslut är överlag rättvisande, men som säkert vissa av er uppmärksammat förekommer också felaktigheter i medias rapportering.

Dagens Arena skriver den 19 december att Enercon aktivt har motverkat säkerheten, att anställda som ansågs obekväma eller ville engagera sig fackligt blev uppsagda samt att Enercon hindrade bildandet av fackklubbar. I ett reportage i Östersundsposten den 21 januari görs också ett antal hänvisningar till artikeln i Dagens Arena där som sagt tyvärr flera felaktigheter förekommer.

Vi sätter alltid våra medarbetares säkerhet i främsta rummet. Vi samarbetar både med Arbetsmiljöverket och rättsväsendet i utredningsarbetet av dödsolyckan och lägger stor vikt vid deras slutsatser för att vi framöver ska uppnå ännu högre säkerhet. Enercon har dessutom genomfört sin egen utredning som delgivits arbetsmiljöverket och finns med i förundersökningen. Dock är det primära med vår interna utredningen att klargöra hur det kunde hända och hur vi med alla medel kan förhindra att något liknande händer igen.

De senaste två åren har Enercon uppfört över 200 vindkraftverk och under denna tid har 9 fall behandlats av Arbetsmiljöverket. Vår rutin är att anmäla samtliga olyckor (tillbud), oavsett grad.

Enercon ser gärna att medarbetarna organiserar sig i fackklubbar. Vi har ett mycket bra samarbete med våra tre IF-metallklubbar, i Piteå (Enercon Norr), Malmö (Enercon Syd) och den helt nybildade klubben i Kalmar. Dessutom har vi en alldeles nybildad klubb för Unionens medlemmar, dvs. tjänstemännen. Att vi skulle ha sagt upp anställda till följd av deras fackliga engagemang är därmed direkt felaktigt. Personerna som nämns i artikeln hade visstidsanställningar och deras anställningar avslutades helt enligt gällande regler.

Att en anmälan om risker vid nattarbete, som gjordes före olyckan, aldrig ledde till åtgärder är också felaktigt. Anmälan lämnades in den 11 maj men av samordningsskäl kunde inspektion inte genomföras förrän den 30 maj. I samband med det besöket (på projekt Vettåsen) gjordes riskbedömningen som efterfrågats från Huvudskyddsombudet i en så kallad 6.6a anmälan.

Varken 6.6a anmälan eller riskbedömningen gällde just det moment som blev så ödesdigert. Den aktuella anmälan gällde nattarbete i allmänhet och en del omständigheter som gäller företrädesvis nattetid, exempelvis sömnproblem, ljussättning på arbetsplatsen och liknande.

I Östersundsposten framställs det som att det är en särskild person som riskerar åtal. Vår bedömning är istället att alla omständigheter utreds för att se om det finns någon enskild person eller flera personer som kan anses särskilt ansvariga.

Som företagsledning är vi väl införstådda med pågående utredning och vi lever dagligen med att en kollega ryckts ifrån oss. Vi är angelägna om att ansvarsfrågan reds ut.

Vi vill verkligen att ni som medarbetare ska känna att det är ok att fråga om ni undrar något. Har ni frågor eller funderingar kontakta mig eller Robert Östman i första hand.

Med vänlig hälsning
Pamela Lundin

Telefon: XXX-XXXXXXX till Pamela och XXX-XXXXXXX till Robert
E-post: pamela.lundin@xxxx.xx, robert.oestman@xxxxx.xx