Dagens Nyheter publicerar i dag en debattartikel med rubriken ”Var tredje S-väljare bytte block på grund av Ohly”. Artikeln bygger på (ännu) en av dessa opinionsundersökningar som stått som spön i medierna denna valrörelse.

United Minds uppger att man intervjuat 1 500 slumpvis utvalda väljare. Av dessa har man hittat ett gäng som i detta val övergav Socialdemokraterna och i stället röstade på Moderaterna. Dessa har man byggt sin undersökning på och det är här det hela börjar bli riktigt märkligt.

Denna grupp av blockbytare har dels fått svara på frågan varför, samt ta ställning till ett antal påståenden. En hel drös slutsatser har därefter dragits: 37 procent bytte block på grund av sossarnas motstånd mot rut-avdraget, 32 procent på grund av samarbetet med Vänsterpartiet och 26 procent på grund av hållningen i kärnkraftsfrågan.

Därtill instämmer 64 procent i påståendet att sossarna pratar för lite om tillväxt, 45 procent att Vänstern fått för stort inflytande och 44 procent säger detsamma om Miljöpartiet.

Idel högerargument alltså.

Men hur stor är egentligen denna grupp? Och är svaren på något sätt representativa?

Det svaret hittar man (som vanligt) i den ständigt vakna bloggosfären. United Minds uppger att man intervjuat 1 500 slumpvis utvalda väljare. Men de skriver samtidigt att blockbytarna endast utgör tre procent av den totala väljarkåren. Om dessa 1 500 är ett representativt utsnitt ur väljarkåren (vilket man får förmoda, eftersom inget annat anges) betyder det att blockbytarna i United Minds undersökning bara utgör cirka 3 procent av 1 500. Det vill säga: 45 personer.

Hela undersökningen bygger alltså på svar från 45 personer! Samtidigt försöker man dölja detta faktum under den förledande siffran 1 500. Snacka om statistisk ohederlighet!

Rubriken ”Var tredje S-väljare bytte block på grund av Ohly” skulle alltså i själva verket ha varit ”15 S-väljare bytte block på grund av Ohly”. Men det passar ju inte lika bra in i medielogiken kring vänsterspöket och den fruktade stalinisten Ohly.

Suck.