Det är en vecka sedan migrationsminister Tobias Billström (M) gjorde sitt utspel. “Volymen måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhöriginvandringen”, sa han då.

Ett klart besked.

Moderaternas partisekreterare, den omtalade Kent Persson, gick ut i Dagens Opinion och sa ”vi får se” på frågan om arbetsgruppen kan landa i att Sverige ska begränsa antalet asylsökande. Han menade att Sverigedemokraterna stuckit ut genom att argumentera för att en misslyckad integrationspolitik ligger bakom ”samhällsproblemet”.
– När ingen annan har resonerat om det, har de pekat på problemen, säger Persson i Dagens Opinion och instämmer därmed i exakt den beskrivning SD själva torgför.

På söndagen upprepade Billström sitt budskap i SVT:s Agenda.
– Det finns utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige och samtidigt värna asylrätten.

Programledaren Anna Hedenmo avslutade intervjun med att fråga ”Sverige är ett av världens rikaste länder Ska vi inte kunna ta emot människor från krigshärdar?”
– Vi är också på tredje plats i EU:s liga av de länder som tar emot, svarade Billström och fortsatte:
– Den grupp som jag nu ska leda ska diskutera både migrations- och integrationsfrågorna. Men volymen – antalet människor som kommer till Sverige – kommer tveklöst att spela roll i det arbetet.

I direktivet står också att några få länder tar “en oproportionerligt stor del” av de asylsökande.

Så långt glasklart, tyckte väl alla: Moderaterna vill se över hur man kan minska flyktingmottagandet utan att bryta mot internationella konventioner Sverige skrivit under. Även borgerliga ledarsidor och allianskollegorna gjorde samma tolkning, och reagerade mot den obehagliga omsvängningen.
– Tittar vi på utvecklingen i Danmark är det här det värsta som kunde hända. Nu ger man Sverigedemokraternas problembeskrivning lite legitimitet, i och med att det är ansvarig minister som går ut, sa till exempel Caroline Szyber (KD).

Men sedan gick Fredrik Reinfeldt ut och nyanserade diskussionen. Eller gjorde han det? Ingen vet. Som DN:s Susanne Birgersson skriver i dag (8/2):
”Det hela är mycket förvirrande: ”Reinfeldt går emot Billström”, lyder rubriken hos det ena public service-bolaget. ”Reinfeldt ger Billström stöd för flyktinguttalande”, läser jag på det andra bolagets nätsida.” … ”Efter en vecka vet vi fortfarande inte riktigt vad det är Moderaterna vill utreda, vad Billström och Reinfeldt menar, var för sig eller tillsammans.”

Vi är fler som är lika förvirrade. Svend Dahl, chef för Liberala nyhetsbyrån, resonerar på fredagen i sin ledare kring Reinfeldts vaghet och konstaterar att det är svårt att veta i vilken riktning partiet är på väg.

Dagens Arena försöker, via Tobias Billströms pressekreterare, få svar under torsdagen. Något sådant kom inte men på fredagen pratade jag med hans politiskt sakkunniga och upprepade de tre frågor jag ställt på torsdagen:

1) Menar Tobias Billström att man på politisk väg ska verka för att Sverige ska ta emot färre asylinvandrare?

2) När migrationsminstern talar om att få ner “volymer” och “flöden” av anhöriginvandrare till Sverige – menar han då att det är ett mål att färre anhöriga ska få uppehållstillstånd i Sverige?

3) Vill statsministern och migrationsministern olika saker här eller handlar det bara om att man uttrycker samma sak på olika sätt?

Svaren jag fick var lika bestämda som de var intetsägande: Det finns ingen skillnad mellan hur Reinfeldt och Billström ser på saken. Både Billström och Reinfeldt har varit ”väldigt tydliga”. Arbetsgruppens uppdrag har tydliggjorts av statsministern. När jag frågade om de delar där Billström säger något annat, eller går längre än statsministern, får jag beskedet att det där ”rör debatten om debatten” och att det “inte finns något att tillägga” men att det inte nödvändigtvis betyder att Billströms ord inte gäller om även när statsministern säger något som går emot detta.

Nej, det är inte direkt glasklart.

Billströms stab hänvisar i övrigt till det som Fredrik Reinfeldt sa i Gomorron Sverige på torsdagen. Där säger Reinfeldt att Billström, stick i stäv med vad migrationsministern själv sagt, inte alls vill att ”volymen ska sänkas för asyl- och anhöriginvandringen”. Tvärtom:
– Nej, det finns en bred uppslutning kring den politik vi fört. Vi har öppnat upp för arbetskraftsinvandring, vi har dock noterat att det finns kritik mot att det finns risk för att människor utnyttjas, det vill vi ta på allvar, säger Reinfeldt i SVT.

Reinfeldt konstaterar också att det inte står något om att minska invandringen i direktiven till arbetsgruppen. Stick i stäv med att Billström sa att de ”tveklöst” kommer att diskutera volymerna och långt ifrån skrivningen kring “oproportionerligt stor del” i direktiven. Det enda Billström och Reinfeldt tycks helt eniga om är att de på något sätt  – oklart hur – vill hindra människor från Balkan och Serbien från att söka asyl i Sverige i den utsträckning de gör i dag.

Men det är statsministerns ord som gäller, medgav ju även Billströms stab. Så de här minskade volymerna kan vi då hädanefter se som ren populism. Obehaglig sådan, men i alla fall ingen verklig politik.