Siffror från Kanada visar hur risken för skilsmässa ett visst år ökar hos par där kvinnan tjänar mer än mannen. Så länge mannen tjänar mer än kvinnan (till vänster om mitten) är risken för skilsmässa konstant, utom då kvinnan helt saknar inkomst (längst ut till vänster). När kvinnan tjänar mer (till höger om mitten) ökar risken för skilsmässa i takt med inkomstskillnaden. Statistiken sträcker sig över åren 1983-2006.

I veckans graf ger Magasinet Arenas ekonomer sin syn på världsläget. Denna vecka handlar om tur i kärlek. Grafen visar andel par som skiljer sig ett visst år i procent.

 

Källa: Bertrand m.fl. (2013). Gender Identity and Relative Income within Households. NBER.