Bild: Flickr
Bild: Flickr

Dagens Arena tipsar om några av de sätt som du kan stötta ensamkommande flyktingbarn och nyanlända.

De senaste veckorna har vi dagligen påmints om den pågående flyktingkatastrofen i Europa. För de få personer som faktiskt lyckas ta sig till Sverige väntar långa asylprocesser, brist på boenden och familjehem och stora hinder för integration.

Mitt i allt detta hopplösa finns det saker man kan göra. Man har sin tid. Den kan man lägga på att arbeta för att Sverige ska bli en bra, trygg och kanske till och med en rolig plats att bo på.

Därför har vi på Dagens Arena tagit fram en lista på hur du själv kan hjälpa de som nyligen kommit till Sverige och slå ett slag för ett öppet och accepterande samhälle. Samtidigt kanske du också får nya vänner. 

I STOCKHOLM:

Som volontär i Stockholms Stads verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar kommer du att få kontakt med en ungdom som du träffar en gång varannan vecka under minst ett år. Du kommer till exempel att hjälpa till med läxor och delta i fritidsaktiviteter, oftast på kvällar eller helger. Annonsen hittar du här. Du kan också kontakta:

Ulrika Hällgren

Telefon: 08-508 48 261

E-post: ulrika.hallgren@stockholm.se

Kompisbyrån matchar ihop en person som pratar flytande svenska med en som vill förbättra sin över en fika. Sker i centrala Stockholm. Anmäl intresse här.

Svenskcoach på nätet är ett webbaserat språkstöds- och läxhjälpsprojekt för personer med svenska som andraspråk. Stödet sker över Skype på tisdags- och torsdagskvällar och ungdomarna som deltar är 12-20 år. Se hela annonsen här eller kontakta:

Marie Allwin

Telefon: 08- 508 42 328

E-post: marie.allwin@stockholm.se

Move it är ett projekt inom Individuell Människohjälp som hjälper nyanlända ungdomar att hitta en fritidsaktivitet som de trivs med. Som volontär följer du med som stöd, visar hur man gör och så vidare. Mer information hittar du här.

PÅ ANDRA ORTER

Fadderverksamhet för nyanlända finns på många orter i Sverige. Som fadder blir du matchad med en nyanländ och så bestämmer ni själva vad ni vill göra när ni ses. På vissa orter kan man vara fadder som enskild person, som familj eller som grupp.

Fadderverksamhet finns bland annat i Borås och UlricehamnSala och i Växjö

PÅ MÅNGA ORTER:

Röda Korsets har volontärer på cirka 150 asylboenden över hela landet. Som volontär hjälper du till med till exempel språkträning, läxor och är med på sociala aktiviteter, under ett par timmar i veckan. Här kan du söka efter lediga volontäruppdrag efter län och typ av uppgift.

Röda korsets Ungdomsförbund har kompisgrupper som hittar på aktiviteter med ensamkommande barn och unga som väntar på eller som nyligen har fått uppehållstillstånd. I dessa grupper spelar man till exempel biljard, läser läxor, fikar eller övar språk ihop. Som frivillig får du en utbildning av Röda Korset innan du börjar. Det finns ungefär 25 kompisgrupper runt om i Sverige. Här hittar du annonsen.

Du kan också kontakta din närmaste lokalförening eller RKUF:s kansli:

Marita Rodriguez

Telefon: 08-452 46 94

E-post: marita.rodriguez@redcross.se

Invitationsdepartementet är ett initiativ där man kan bjuda eller bli bjuden på middag av en eller flera personer som nyligen kommit till Sverige. De enda kriterierna är att det är gratis, i ett hem och att minst en person pratar flytande svenska och en annan vill förbättra sin. På hemsidan kan du se om initiativet finns på din ort, och om det inte redan gör det kan du vara med att sprida det tills det gör det! Här hittar du mer information om initiativet.

Kompis Sverige ordnar möten med gamla och nya svenskar i Stockholm och Lund, där man matchas ihop med en ny kompis och där man sedan tillsammans väljer vad man vill hitta på. Organisationen anordnar även aktiviteter som alla kompisar har tillgång till. Hemsidan hittar du här. Du kan även anmäla intresse på: info@kompissverige.se.

Internationella Bekantskaper är en organisation som jobbar med att koppla ihop personer som pratar flytande svenska med personer som vill lära sig mer. De anordnar många olika projekt och aktiviteter, här hittar du dem. 

Ett av projekten är Svenska med baby som skapar möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och kulturer. De anordnar olika barnrelaterade aktiviteter såsom öppna föräldragrupper och familjelördagar. Du kan även engagera dig som volontär. Finns på många platser i Stockholmsregionen, Göteborg, Alingsås, Gävle och Karlstad. Mer information hittar du här.

Tamam är en organisation som jobbar på olika sätt med barn, unga och unga vuxna, varav många är nyanlända. Organisationen finns i sex svenska städer och du ansöka om att jobba ideellt eller bidra ekonomiskt till deras verksamhet.

Du kan också bli särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett ensamkommande flyktingbarn/ungdom. Hur man blir det varierar mellan kommuner, så kontakta din egen kommun för mer information.

I många kommuner är det just nu också brist på familjehem. Familjehem kan man bli för både kommuner och för företag. Om du är intresserad, kontakta socialtjänsten i din kommun.

Stockholm Stad söker just nu familjehem som kan ta emot barn eller ungdomar. Under hösten kommer tre informationsmöten hållas där man informerar vad det innebär att vara familjehem eller jourhem. Här kan du läsa mer.

För att anmäla dig eller för mer information, kontakta Stockholms Stad:

Telefon: 08-508 25 221

E-post: familjehem@stockholm.se

Fler möjligheter att hitta volontäruppdrag som gör skillnad kan du hitta på Volontärbyrån. 

Om du har mer pengar än tid så finns det många organisationer som har riktade insamlingar för nyanlända:

På Röda Korset kan du bli månadsgivare eller ge bidrag som hjälper barn att hitta sina familjer.

UNICEF Sverige arbetar med asylsökande barns behov och rättigheter ska uppmärksammas och respekteras. Här kan du bli Världsförälder.

Radiohjälpen har denna vecka fokus på situationen för människor som flyr. Stötta dem här.

Ensamkommandes Förbund är ett socialt nätverk där ensamkommande stöttar och stärker varandra samt verkar att dem ska få göra sina röster hörda och få representera sig själva i det svenska samhället. Stötta deras verksamhet här.