Svensk klimatpolitik saknar långsiktighet, tydliga mål och väl avvägd analys. Det är den dystra slutsatsen när hundratals klimatforskare i dag möts.

“Tyfonen Haiyan har ödelagt mitt land. Tusentals människor omkom och miljontals människor har förlorat sitt hem och möjlighet att försörja sig. Min egen familj blev på nära håll vittnen till stormen. Tillsammans med miljontals överlevare jagas de nu av smärtsamma minnen.”

Filippinernas klimatansvarige Naderev M Saño skriver i The Guardian en smärtsam betraktelse över de konsekvenser klimatförändringarna redan har fått för hans land. Fram till 2050 riskerar ytterligare 50 miljoner människor att drabbas av svält som en följd av katastrofala väderfenomen. Men världens rika länder tycks fortfarande tro att man kan slippa undan med små insatser. Senast i förra veckan lät EU:s ledare bli att fatta beslut om de klimatmål som ska gälla till 2030.

Så hur står det till med den svenska klimatpolitiken?

Låt mig sammanfatta med en bild från en av Riksrevisionens dragningar. Statens klimatinsatser saknar:

  • Långsiktighet.
  • Tydliga klimat- och energimål
  • Samlad och avvägd analys och rapportering
  • Transparens

I detta nu samlas världens främsta klimatforskare i den japanska staden Yokohama. Uppe för diskussion är en rapport om klimatförändringarnas effekter som ska presenteras på måndag. Men egentligen behöver vi inte vänta på de slutsatser som ska presenteras där. Klimatpolitiken behöver skärpas, ju förr desto bättre.