Inte bara nyanlända drabbas av Moderaternas förslag om ett års föräldrapenning. Hela 12 procent av de försäkrade saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Moderaterna vill korta föräldrapenningen från dagens 480 dagar, till 365 dagar. Men bara för dem som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Det föreslog Moderaterna i fjol. På arbetsstämman som börjar på torsdag väntas partiet klubba igenom förslaget som en del i politikinriktningen inför kommande val.

Enligt den senaste upplagan av Socialförsäkringen i siffror är det 12 procent av de försäkrade i åldern 19 till 64 år som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst. Andelen är som lägst bland personer från Mellanöstern, Turkiet och Nordafrika.

Bild: Socialförsäkringen i siffror 2016
Bild: Socialförsäkringen i siffror 2016

 

 

 

 

 

 

Det är dock svårt att få fram exakta siffror på hur många som saknar sjukpenninggrundande inkomst då den prövas först när man ansöker om ersättning från Försäkringskassan.

Moderaternas förslag kommer alltså främst att slå mot nyanlända, men också mot personer som varit arbetslösa men under en period inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. För ett år sedan publicerade Inspektionen för socialförsäkringen en rapport om personer som blev »nollplacerade« av Försäkringskassan. Man kom fram till att den gemensamma nämnaren för de 80 000 som under år 2015 blev nollade var svag förankring på arbetsmarknaden. Exempelvis ökade sannolikheten för att bli nollplacerad om man hade en tidsbegränsad anställning.

I rapporten beskrivs ett exempel där en person som varit sjukskriven skulle anmäla sig till Arbetsförmedlingen den 31 juli, men mådde för dåligt och fick en dags uppskov. Trots uppskovet fick personen sedan beslut om noll kronor i sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan.

Man kan tänka sig att dessa personer befinner sig i en ekonomisk situation som gör att de tvingas ta ut sju föräldradagar i veckan och därför inte har något annat val än att sätta barnet i förskola vid ett års ålder (något som Moderaterna bemöter med argumentet att »barnens språkutveckling stärks«).

Det är alltså dessa personer som Moderaterna anser ska få 115 färre dagar med föräldrapenning – för att »stärka arbetslinjen«.