Vad var det egentligen Fredrik Reinfeldt sa i Agenda? Dagens Arenas Fredrik Adolfsson har transkriberat intervjun – och inte ens då blev det mycket tydligare varför statsministern har ändrat uppfattning om skattesänkningarnas effekter. 

Varför skattesänkningar då och inte nu?
– Svensk ekonomi förändras, föregående år hade vi under en procents tillväxt, i år två och en halv, nästa förmodligen tre och en halv.

– En ekonomi som förra året växer med 40 miljarder, kanske nästa år av sig själv växer med 140 miljarder.

Har förändringen skett på bara några månader?

– När förändringen sker och det vi nu diskuterar är ju förberedelserna för budgeten vi ska ha för första januari 2015. Och då ser vi att med bättre fart i svensk ekonomi går ekonomin bättre av sig själv. Då har man många gånger i historien gjort misstaget att ligga kvar med stimulanser med budgeten i en tid när ekonomin klarar sig bättre själv. Dels riskerar det att driva på inflation och flaskhalsar, det blir arbetskraftsbrist men det är också så att man missar att bygga upp skyddsvallar och muskler vi behöver för att möta nästa lågkonjunktur. Det är det omslaget vi har markerat. Det som hänt är en förändring i svensk ekonomi. Vi har då också sagt i det läget att vill man göra något ytterligare måste man finansiera det krona för krona.

Varför säga nej till det ni tidigare sagt är ert bästa verktyg för fler jobb?

– Därför att ekonomin tar bättre fart av sig själv. Stimulansen av jobbskatteavdragen behövs inte på samma sätt.

– För att fortsätta stimulera ekonomin förutsätter ju att vi kan föra en trovärdig ekonomisk politik, att vi skapar skyddsvallar mot nästa lågkonjunktur som vi vet kommer att komma. När det funnits utrymme då har det varit rätt politik. Det har gett 100 000 personer varaktig sysselsättning. Det har bidragit till att drivkraften för jobb har ökat. Att vanliga lönetagare, undersköterskor, metallarbetare och busschaufförer har fått en hel extra månadslön kvar i plånboken. Det har varit rätt politik men vi har sagt allt annat överordnat är att ha ordning i svensk ekonomi. Att ta ansvar också när ekonomin skiftar.

– Nu är vi vid den punkt som Kjell-Olof Feldt och andra har påpekat, där man klassiskt gör de största misstagen i politiken. Man fortsätter stimulera, trots att farten i ekonomin växer av sig själv.

Samtidigt har ju full sysselsättning varit ett mål för er, arbetslösheten är kvar på åtta procent, återigen, det här är det bästa vapnet har ni sagt?

– Av det enkla skälet att oordning i ekonomin kommer att minska investeringsviljan och försämra svensk konkurrenskraft. Sen vill jag påpeka att sysselsättningen och arbetskraften har vuxit. De som för några år sedan blev förtidspensionerade finns nu i arbetskraften och räknas som arbetslösa men står längre ifrån arbetsmarknaden eftersom de som stod närmre har fått jobb. Vi har haft en positiv utveckling.

Varför inte gå vidare om det har varit så framgångsrikt?

– Av det enkla skälet att ytterligare steg kan riskera hållfastheten och trovärdigheten i vår ekonomi. Vi har en skarp konkurrens och om svensk ekonomi inte upplevs som konkurrenskraftig kommer det märkas i minskad investeringsvilja. Om vi inte har skyddsvallar så kan vi inte vara uthålliga som vi kunde vara nu. År ut och år in har vi stimulerat svensk ekonomi. Olikt andra europeiska länder som ställt sig på bromsen, sänkt löner och dragit ner på välfärden trots att det varit låg efterfrågan på ekonomin.

Vad ska få ner arbetslösheten?

– Det är det som kopplar till vad vi säger. Vi till trots detta finansiera det som stärker arbetskraften ytterligare. Därför tycker vi det är rätt att med åtgärder motsvarande nio miljarder förbereda så att vi kan göra ytterligare reformer så att vi kan lära oss mer i den svenska skolan. Det är ett sätt att stärka arbetskraften och ett sätt att säkra att fler kan få jobb. Jag tror på att öppna Sverige för handel, att ta bort handelshinder, också i vårt närområde. Oerhört avgörande i detta exportberoende land.

Är det lika effektivt som jobbskatteavdragen?

– Det måste i grunden finnas en konkurrenskraft i ekonomin och eftersom vi har en växande grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden så är det också viktigt att vässa arbetsförmedlingens verktygslåda. Det finns mycket skatterabatter och det finns praktikplatser så därför har jag tittat på att utvärdera detta för vi har byggt ut detta system väldigt mycket. Det är mycket man kan göra även när man tar ansvar för ekonomin som kan leda till fler jobb.

Och då räcker det med det så att säga?

– Att bli ansvarslös ekonomisk politik är inte grund för att få fram fler jobb. Vi har en ansvarsfull finansiering och har sagt att vi är beredda att göra åtgärder för hela 9 miljarder för att stärka arbetskraften. Våra motståndare Socialdemokraterna har ett hål på 11 miljarder så vi har nu 20 miljarder mer än vad de har inför årets valrörelse.

Era första jobbskatteavdrag skedde 2007 och 2008 under högkonjunktur, varför gick det som gick då inte nu så att säga?
– Vi finansierade det första avdraget fullt ut med andra utgiftsminskningar. Det var mycket jobbskapande och det var möjligt menar vi då att minska graderna av transfereringar i svensk ekonomi. Vi ser inte samma utrymme för det i ekonomin nu. Ett av skälen till att vi säger att ytterligare utgiftsminskningar finns det ytterst begränsade utrymme för. Därför kör vi några skattehöjningar för att säkra nästa steg, när det gäller att stärka arbetsmarknaden och viktiga reformer av utbildningssystemet.

Vore ett sjätte skatteavdrag lika effektivt som dem fem tidigare?

– Experter har utvärderat detta och de säger att det har ingen avtagande effekt utan det är fortsätt väldigt jobbstimulerande. Men Moderaterna är tydliga och de är så de nya Moderaterna växt fram. Ansvar för ekonomin är överordnat annat och därför så tar vi nu ansvar för ekonomin.

Ni tar in nio miljarder årligen?

– Det kräver ett utrymme, antingen väljer man att stimulera ekonomin på det sättet eller att man har ett utrymme och jag känner inte att vi har det just nu. Vi har nu ett behov av att bygga upp skyddsvallar igen och vi är beredde att finansiera ytterligare steg.

Finns det en motsättning mellan sänkta skatter och satsningar på välfärden?

– Nja, det finns ibland en motsättning mellan att göra reformer och ta ansvar för ekonomin. Det kan handla om skattesänkningar eller utgiftsökningar. Jag vill påpeka att våra motståndare höjer skatten på arbete som vi inte säger ja till. Vi sänker skatten på det vi tycker är skadligt, alkoholkonsumtion, tobaksbruk, det vill säga miljöförstörande verksamhet. Då kan man fråga sig: Vad tänker Socialdemokraterna när de höjer skatter på arbete?

– Vi har byggt ut reformer, mångmiljardbelopp, 5,6 miljarder bara till skolväsendet.

Ni kan inte sänka skatter mer nu eftersom ni vill ha pengar till skola?

– Den här mandatperioden har varit till hälften utgiftsökningar och till hälften skattesänkningar när det funnits utrymme för det. Jag tror man kan göra både och, se till att människor får mer kvar i plånboken men samtidigt förstärka kärnan i välfärden nämligen skola och sjukvård. Så tycker jag man ska ta ansvar för Sverige. Men allt annat överordnat är att det är en god ordning och konkurrenskraftig ekonomi. Därför har vi nu valt att rusta oss.

Det handlar inte om ett skattesänkarstopp säger Annie Lööf, vad gäller?

– Det är en gemensam framförhandlad position där vi säger att nu kommer omslag i svensk ekonomi. Vi har enats om en finansiering som vi i närtid kommer komma tillbaka till som framförallt handlar om utgiftsreformer när det gäller att stärka arbetskraften i utbildningsreformer.

Du ser inget utrymme för skattesänkningar och Annie Lööf säger att det inte handlar om ett skattesänkarstopp, vad gäller?

– Moderaterna kommer inte driva några skattesänkningar 2015-2016. Jag ser nog inget utrymme för det under hela nästa mandatperioden av den enkla anledningen att jag tror det komemr att ta tid att få Sverige tillbaka på en procents överskott vilket gör att vi ska stå rustade för nästa lågkonkunktur. Om vi gör den bedömningen, får ju alla diskutera om det är rätt eller rimligt men det ramsätter ju alla i svensk politik. Även S, MP och V, det här är ett nytt klimat för en hel mandatperiod. Allt du gör ska finansieras lika mycket på ett eller annat sätt.

Vad gäller för regeringen?

– KD och C säger att de kan acceptera principen krona för krona men då kanske de vill använda en finansiering för en ytterligare skattelättnad. Jag har varit tydlig med att jag tycker det är viktigt att i första hand nu att det viktiga är utbildningsreformer.

Varför tar du inte hänsyn till dem?

– Det har vi gjort, mer än deras parlamentariska storlek egentligen skulle motivera. Men nu gäller det att prioritera tydligare, och då har vi enats om att det är utbildningssystem som måste gå först. Jag tror omslaget kommer finnas hela nästa mandatperiod men det är såklart svårare att sia hur det ser ut 2017-2018 för det kan komma nya lågkonjunkturer och nya besked. Det har vi lärt oss.