För Dagens Nyheter avslöjar Fredrik Reinfeldt i dag Moderaternas nya taktik i skoldebatten: All skuld för de fallande skolresultaten ska läggas på Socialdemokraterna. Han försöker därmed inte bara ta över Folkpartiets profilfråga, utan även Jan Björklunds strategi. Regeringen tar inget ansvar för hur skolan har sett ut de senaste åtta åren. Det vill säga nästan är en hel skolgång i grundskolan för många barn.

Det är inte utan man undrar om de kommer att ompröva den analysen om eventuella förbättringar skulle skönjas?

I andra sammanhang brukar det låta annorlunda. Alliansen har då slagit sig för bröstet och sagt att de genomför de största skolreformerna sedan 1842. Sedan 2007 har de sjösatt en ny skollag, nya läroplaner, en ny betygsskala med fler steg, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning och infört en lärarlegitimation.

Under de här åren har drygt 12 000 elever – per år! – lämnat gymnasiet utan att ha behörighet till gymnasiet. Samtidigt har mer än 12 000 specialpedagoger skurits bort från den svenska skolan – och skolresultaten sjunkit snabbast i hela OECD.

Reinfeldt och Björklund får visserligen medhåll av regeringens egen utredare, Per Thullberg, om att skolreformernas utfall kan dröja. Förra året presenterade han en rapport om effekterna av regeringens skolreformer. Thullberg kom fram till svaret att det kan dröja till 2020 innan regeringens skolpolitik ger resultat, “om det ens påverkar alls”, konstaterade han. Till och med regeringens egna utredare låter uppgivna inför utvecklingen.

Orsakerna till att skolresultaten sjunker är säkert många, men både lärare och forskare är överens om att en sak har haft störst inverkan: friskolereformen, som genomfördes av  Bildt-regeringen 1992. Den har lett till att segregeringen i skolan ökat, likvärdigheten i utbildningen minskat och resultaten sjunkit. De svenska elevernas sociala bakgrund – vad de har för föräldrar och var de bor – har fått en större betydelse för skolresultaten och är nu till och med större än OECD-genomsnittet, enligt senaste PISA-undersökningen.

Men att göra något åt den skadliga ojämlikheten är Fredrik Reinfeldt inte intresserad av. Lättare då att fortsätta skylla på Socialdemokraterna. Och hålla tummarna för att resultatkurvan börjar vända uppåt 14 år efter att man fick regeringsmakten.