Den rasistiska annons som publicerades i DN i söndags har nu fått svar i annonsform från Svenskt Näringsliv och Fores. Tyvärr går annonsörerna i en olycklig fälla som spelar främlingsfientliga krafter i händerna.

Människor ska inte mätas i vunna kronor. Själva grunden för vår migrationspolitik måste utgå från att vi vill värna mänskliga rättigheter. Annonsen bidrar i sig också till att legitimera ramarna för den debatt som Debattförlagets annons ville introducera och som bygger på felaktiga antaganden. Som antirasister borde vi inte gå med på de premisser Debattförlaget ställer upp. Att Dagens Nyheter alls publicerade annonsen är i min mening ett publicistiskt felaktigt beslut och det är positivt att över 50 personer har anmält annonsen till Reklamombudsmannen.

Dagens Arenas krönikör Marcus Priftis har i en tidigare text “Invandrare ska inte räknas i vunna kronor” skrivit mycket väl om varför vi inte ska gå i rasisternas fälla. En dag som denna tycks det vara på sin plats att påminna om dessa tankar:

Vill man bygga ett hållbart argument mot idéer om ”kostnaden för invandringen”, måste man förstå varför idéerna finns. De handlar inte alls om ekonomi. ”Kostnaden för invandringen” är inte etablerad nationalekonomi, det är ett politiskt förslag som ursprungligen ställdes av Ny Demokrati. Anledningen är inte att man månar om statens finanser, utan att man vill peka ut just invandrare som en börda för samhället.

Det är ingen som ställer sig frågan vad värmlänningar kostar samhället, trots att de säkert är minst lika ”dyra” som invandrarna. Det är ingen som efterlyser sanningen om kostnaderna för männen, trots att vi alla vet att män är en ren förlustaffär sett till hur många brott vi begår och hur mycket högre lönekostnader vi har. För vi är alla överens om att värmlänningar och män hör hemma här, kosta vad det kosta vill.

OECD:s rapport innehåller mycket matnyttigt för politiker och byråkrater. Men den är inte mycket att luta sig mot för den som vill bekämpa rasism. En argumentation som mäter människor i pengar kommer aldrig att vara ett bra argument mot dem som vill göra skillnad på folk och folk.

Läs texten i sin helhet här >>

Den rasistiska annonsen har Dagens Arenas ledarskribent Åsa Petersen förtjänstfullt skrivit om här >>.