Stefan Koskinen, Almega och Martin Wästfelt, Unionen och PTK.

De läckta förslagen från den kommande utredningen har slagit ned som en bomb i stora delar av den fackliga rörelsen. Hur ser nu förutsättningarna ut för fack och arbetsgivare att komma framåt i sina förhandlingar?

Las-utredningens förslag har läckt och fackliga röster har upprörts över punkter som anses gå arbetsgivarna alldeles för mycket till mötes. Samtidigt pågår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – för att komma överens om ett alternativt förslag, för att undgå att utredningens förslag, som läggs fram 1 juni, blir lag.

Kommer parterna att lyckas och hur påverkas förutsättningarna av det som kommit ut från utredningen?

Hör två av förhandlarna: Martin Wästfelt, från Unionen och förhandlingsorganisationen PTK och Stefan Koskinen från Almega tjänsteföretagen.
Programledare: Elsa Persson