FOTO: Nicolet Federated Library System/flickr

LAS En anställd berättade för HR-konsulten om företagsproblem. Trots löften om att samtalen skulle vara konfidentiella, togs de vidare till ledningen som gav kvinnan sparken, skriver tidningen Kollega.

Med en inhyrd HR-konsult skulle företaget identifiera problemen som anställda inte vågade berätta om inför ledningen. För att medarbetarna skulle känna sig trygga blev de lovade anonymitet.

När en kvinna som jobbat på företaget i 14 år, redogjorde för sina synpunkter och föreslog förbättringar, blev hon kallad till styrelsen. Två veckor senare fick hon sparken.

Efter att Unionen kallat till förhandling med bolaget framkom att företaget tyckte att kvinnan varit illojal, att hon uppviglat kollegor att lämna arbetsplatsen samt att hon gjort sig skyldig till förtal.

Unionen stämmer nu företaget på sammanlagt 300 000 kronor för bland annat brott mot lagen om anställningsskydd, las.