Jenny Lindahl, Anders L Johansson och Sandro Scocco.

Pengar och politik fortsätter sin serie om Sverige 1948-2018. Denna gång med tidigare generaldirektören Anders L Johansson som gäst, och fokus på maktbalans mellan LO och näringsliv.

Podden är fram vid sista delen av fyra i serien »Från Erlander till Kristensson. Sverige 1948-2018«. 

Vad betalade LO med för att få arbetsgivarna att gå med på sin starka maktställning? Hur uppstod konsensusmakten mellan stat, kapital och arbete, och varför bröts den på 70-talet?

Med Anders L Johansson, Sandro Scocco och Jenny Lindahl.