Elsa Persson, Göran Sundström och Fia Ewald.

Mitt i coronakrisen diskuterar Arena Tyckonomi hur politiken och offentliga organisationer står pall pressen att agera snabbt på olika områden – och värna demokrati och lagstadgade beslutsordningar. Med statsvetaren Göran Sundström och informationssäkerhetsexperten Fia Ewald.

Hur står myndigheter och offentliga organisationer emot frestelsen att kringgå regler om öppenhet och beslutordning när coronakrisen sätter press på samhället? Vi diskuterar fallet med Arbetsmiljöverket som lättade sina rekommendationer under press från SKR, och vilka övriga brister som kan skönjas i svensk coronahantering, till exempel vad gäller personlig integritet

Gäster: Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert och Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
Programledare: Elsa Persson

Lyssna på hela avsnittet här eller genom spelaren nedan!