Hur står det till på utrikesdepartementet? Man kan verkligen undra.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) får svidande kritik av UD:s personal i en intern rapport. Tjänstemännen känner sig misstrodda och misstänkliggjorda av den politiska ledningen. Under förra året var motsättningarna så allvarliga att departementet fick ta in experthjälp genom konsultbolaget Ramböll.

Tidningen Omvärlden kunde avslöja rapportens innehåll och det visade sig att missnöjet med minister Carlsson och den politiska ledningen är kompakt. Konsultrapporten mörkades först för de anställda, men har nu genom mediernas avslöjande kommit UD:s chefer och tjänstemän till del.

Förtroendekrisen har fått allvarliga konsekvenser. Den så kallade biståndspolitiska plattformen har försenats. Styrningen av SIDA och hela biståndspolitiken har påverkats negativt bland mycket annat.

Det som framför allt framkommer i rapporten är att biståndsministern har skapat en misstroendekultur som präglas av rädda och uppgivna tjänstemän. Ledarskapet verkar bygga på ordergivning, detaljstyrning och misstro mot tjänstemännens kompetens. Detta plus en visionslös utrikespolitik gör det hela ohållbart.

Kritiken mot Gunilla Carlsson påminner om den som har förts fram mot hennes chef, utrikesminister Carl Bildt (M). För några år sedan gjordes en omfattande undersökning bland alla UD:s anställda och kritiken mot Bildt var inte nådig. Arbetsglädjen var borta och många tjänstemän funderade på att sluta. Bilden av ett utrikesdepartement som höll på att dräneras av kompetens och arbetskapacitet blev tydlig.

Också i år har Carl Bildt fått hård kritik. Denna gång av riksdagens konstitutionsutskott som pekar på att UD inte längre har ett fungerande arkiv eller diarium. Därmed försvårar departementet för journalister att granska verksamheten.

”De har inte uppfyllt offentlighets- och sekretesslagen. Diariet är inte öppet och man kan i praktiken inte lämna ut handlingar heller”, säger konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson till Aftonbladet.

Det är ett enigt konstitutionsutskott som riktar allvarlig kritik mot utrikesministern. Utrikesförvaltningen har under Bildts ledarskap försvagats. Den twittrande utrikesministern må vara modern och förtjust i sociala medier – men att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik leds på en individualiserad och svajig grund är oroväckande.

Statsminister Reinfeldt kommer inte undan sitt ansvar.

”Jag har förtroende för mina statsråd tills något annat meddelas”, var hans korta svar till Ekots frågor i går.

Jaha, men hur många rapporter ska behöva skrivas som visar på en olustig politisering av utrikesdepartementet och ett utarmande av den ambitiösa kunskapskultur som har varit ett signum för svensk utrikesförvaltning i decennier?

Förtroendet för regeringen Reinfeldts utrikespolitiska förmåga är allvarligt ifrågasatt.