En näringsminister som står inför KU och hävdar att uppgifter aldrig lämnats ut. För att sedan medge att uppgifterna lämnades till Ekot och TT – och lät Aftonbladet vänta – för att man ”vet att det är medier som har en heltäckande bild”. En näringsminister som med andra ord tycker det är helt rimligt att favorisera ett medium före ett annat.

En före detta försvarsminister som hävdar att han ingenting har vetat och att inga frågor ställts. Det är ”Don’t ask – don’t tell” praktiserad som arbetsmetod. Att det råkade handla om en vapenfabrik i en diktatur tycks den före detta ministern anse vara ett olycksfall i arbetet.

Ett utrikesdepartement som har avskaffat diariet där inkomna och upprättade handlingar tidigare fördes in – och därmed omöjliggjort för allmänheten att få en insyn i departementets arbete.

En statsminister som under KU-förhör tycks vilja bortförklara ett segdraget utlämnande av representationsnotor med att det hade kunnat finnas gäster med känslig bakgrund på plats på middagen.

Det är ingen vacker bild av hur den borgerliga regeringen ser på offentlighetsprincipen som har framkommit i den senaste tidens KU-utfrågningar. I en debattartikel på SvD Brännpunkt går Nils Funcke, expert på offentlighetsfrågor, till angrepp mot regeringens bristande öppenhet.

Bortförklaringarna bottnar i inställningen att insynen inte är så viktig. […] Statsministern bör i dag inför KU deklarera att i fortsättningen gäller nolltolerans mot avsteg från en god offentlighetskultur. Från och med i dag ska regeringens demokratiminister väckas ur sin slummer och börja städa trappan uppifrån.

Det är bara att instämma i Funckes kritik. Vad de borgerliga statsråden ägnar sig åt är helt oacceptabelt. Man lägger miljoner på pr-planer och konsultarvoden – och tycker följaktligen att det är logiskt att försöka påverka mediebilden genom att kringgå offentlighetsprincipen. Ytterst ansvarig är Fredrik Reinfeldt – det börjar bli läge att han upplyser sina ministrar om vad som gäller enligt svensk grundlag.