Bild: Johan Oedmann

Den borgerliga regeringens sjukförsäkring kan kallas vid många namn. Ett hafsverk, svek, haveri. Ett svart hål som du varken vet om eller hur du ska lyckas ta dig ur. Där undantag har staplats på undantag. Där rättssäkerheten är obefintlig.

Turerna kring sjukförsäkringen har varit oändliga – i dag är det dags för ännu en.

I oktober kunde Sveriges radios Eko-redaktion avslöja att utförsäkrade blir sysselsatta i statistiken, trots att det kan handla om samma deltidsjobb de haft under hela sjukskrivningsperioden.

Regeringen kan därför ha överskattat hur stort antal som har kommit tillbaka i arbete efter att ha lämnat sjukförsäkringen. Statistiken har vid flera tillfällen använts av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) för att visa på att reformen av sjukförsäkringen varit framgångsrik.

De tvivelaktiga siffrorna från socialförsäkringsministern har fått socialdemokraten Tomas Eneroth att kalla till en utfrågning i socialförsäkringsutskottet på tisdagen. Och det finns anledning att syna Kristerssons siffror i sömmarna under den webbsända utfrågningen. Om det kommer några halvsanningar vore det inte första gången.

Dagens Arena har tidigare skrivit om att Kristersson är en “siffertrixare av stort format” och även sammanställt det flertalet tillfällen han tidigare har hamnat i blåsväder. Kristersson har också blivit påkommen med att återanvända ett kritiserat begrepp när han under hot om misstroendevotum la fram ett förslag om hur arbetsförmåga ska prövas. Företrädare för de utförsäkrade har också på debattplats förklarat hur trixandet med siffror slår mot dem som är sjuka.

På Dagens Arena kommer vi självklart att följa utfrågningen. Mer inom kort, alltså.