Bild: Johan Jeppson och maol
Moderatledaren Ulf Kristersson bör svara på varför han vill höja skatten för sjuka och funktionshindrade.

Regeringens beslut att återgå till de gamla reglerna för prövning av arbetsförmåga välkomnas av oppositionen. Men det är inte första gången regeringen tvingas backa i sjukförsäkringsfrågan. Dagens Arena har hela listan.

Efter två riksdagsbeslut och hot om misstroendevotum backar regeringen och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i frågan om prövning av arbetsförmåga i sjukförsäkringen. Riksdagens beslut att långtidssjukas arbetsförmåga efter sex månader ska prövas mot ”normalt förekommande arbeten” i stället för den ”reguljära arbetsmarknaden” godtas och införs den första juli i år.

Det här är inte första gången regeringen tvingas backa i sjukförsäkringsfrågan. Här följer en genomgång:

En av de största förändringarna när den nya sjukförsäkringsreformen trädde i kraft den första januari 2008 var att det infördes fasta tidsgränser då alla sjuka ska prövas mot arbetsmarknaden. Den första januari 2010 nådde den första gruppen sjukskrivna den bortre tidsgränsen och utförsäkrades.

  • Minskningsregeln. Ett par månader efter reformen sjösattes den 1 januari 2008 backar regeringen efter massiv kritik från den så kallade “minskningsregeln”. Regeln, som sågats av i princip alla remissinstanser, innebar att långtidssjukskrivna inte skulle få ut mer än 75 procent av lönen i ersättning efter ett års sjukskrivning. Om den sjukskrivne hade en privat eller kollektivavtalad tilläggsförsäkring skulle sjukpenningen minskas så att den sammanlagda ersättningen inte översteg 75 procent.
  • Undantag från utförsäkring. Från början fanns det inga undantag från att bli utförsäkrad. Men efter kritik under hösten och vintern 2009 gick regeringen med på att införa några få undantag. Trots det förblev reglerna mycket strikta. För att inte bli utförsäkrad krävdes i praktiken att individen var sängliggande på sjukhus eller så mentalt förvirrad att den saknade verklighetsuppfattning.
  • Nollklassade. Under senhösten 2009 uppmärksammas regeringen på problem med de individer som tidigare haft så kallad ”tidbegränsad förtidspension” – en försäkringsersättning som slopats. En ganska stor grupp visar sig ha haft ersättningen så pass länge att de enligt reglerna förlorat sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. De riskerar därmed att bli nollklassade och stå helt utanför samhällets skyddsnät. Regeringen går med på att ändra vissa regler men får kritik för att inte göra tillräckligt.
  • Cancersjuka utförsäkras. När den första gruppen utförsäkrades den 1 januari 2010 stod det klart att även väldigt svårt sjuka, bland annat cancersjuka, inte omfattades av de få undantag som regeringen infört. Detta uppmärksammades stort i media. Som svar på kritiken tvingades den borgerliga majoriteten i Socialförsäkringsutskottet att i all hast ta ett utskottsinitiativ och införa en så kallad ”oskälighetsbedömning”. Detta, menade man, skulle fungera som en säkerhetsventil. Oskälighetsbedömningen införs vid tidsgränserna 180 och 364 dagar.
  • Utskottsinitiativ. Under sommaren 2011 tar oppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna ett utskottsinitiativ i Socialförsäkringsutskottet. Utskottet kräver en återgång till de gamla reglerna för arbetsförmågeprövning och åtgärder för individer som nollklassats. Oppositionen vill även stoppa utförsäkringarna men får inte med sig Sverigedemokraterna.
  • Nollklassade igen. I höstbudgeten 2011 försöker regeringen tillmötesgå oppositionen. Regeringen får bakläxa på regelförändringen som de tvingades göra hösten 2009 för de som haft ”tidsbegränsad förtidspension”. Dessa förändringar har inte varit tillräckliga och flera tusen personer har ändå nollklassats – en brist regelverket som Försäkringskassan redan förutspådde i sitt remissvar hösten 2009. En specialregel införs för att fånga upp dessa människor.
  • Ännu en oskälighetsbedömning. Samtidigt införs en ny oskälighetsregel för de som utförsäkras vid den allra bortersta gränsen på 914 dagar. Den väldigt strikta bedömningen utvidgas något med en gummiparagraf. Även fall ”som liknar” de väldigt få tillstånd där individer undgår utförsäkring tillåts. Men man betonar samtidigt att det inte är meningen att gruppen som undantas ska växa.
  • Prövning av arbetsförmåga. Efter hot om misstroendevotum tvingas socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att acceptera riksdagens beslut och åter införa de gamla reglerna för prövning av arbetsförmåga.