Det finns vad jag vet bara två personer som fortfarande säger Mellersta Östern, Carl Bildt och Hans Blix. Kan någon hälsa dem att det numera heter Mellanöstern? Efterkrigstiden ringde och ville ha sitt språkbruk tillbaka.

NB