Barnadödlighet som har stigit med 43 procent. En miljon människor utan tillgång till vård. Antalet självmord som stigit från 400 per år till 500.

Det är skrämmande fakta som räknas upp i en rapport från den prominenta medicinska tidskriften The Lancet, som publicerades för ett par dagar sedan. Åtstramningspolitiken har haft en fruktansvärt hög kostnad för människorna i Grekland.

Inte bara barnadödligheten har stigit i höjden. Antalet dödfödda barn har ökat med 21 procent som ett resultat av att det inte längre finns samma tillgång till mödravård.

Redan i krisens inledning skrotades hiv-preventionsprogram för narkotikaberoende. Under 2009 var det enbart 15 drogberoende som insjuknade i hiv, 2012 var det 484. Samtidigt har tidigare utrotade sjukdomar som malaria återkommit till landet.

Det är en förödande politik som har lett oss hit. Den alternativa vägen bort från denna katastrof går genom dialog med arbetare och fackförbund, genom att investera i människor, hållbart arbete och sociala skyddsnät. Men än så länge kör vi i 220 kilometer i timmen åt motsatt håll.