Vad betyder det att Svenskt Näringslivs nya VD har nära band till välfärdsoligarkerna? En djup spricka börjar skönjas i näringslivets högborg.

Nu i spurten inför valet ligger de lågt ett tag. Frågan är vad som händer sedan. Om det blir en S-ledd regering – kommer Peje Emilsson och Henrik Borelius och de andra privata aktörerna då i stället att dra på mer än någonsin, med ännu fler utspel om hur välfärden bör drivas och att just deras bidrag är helt livsavgörande?

Det intressanta med företagsledare som dessa är att de aldrig har något att säga om utbildningsfrågor eller vårdverksamhet. Bara ett oupphörligt och beskäftigt malande om ”näringslivets roll”.

Man kan undra över hur Svenskt Näringsliv förhållit sig, och hur de tänker inför framtiden.

Den avgångne VD:n Urban Bäckström var ett slags inofficiell mästare i att träda fram som högljudd gnällspik på de stackars välfärdsbolagens vägnar. Problemet är att Urban, Peje och kompani har sådana väldiga svårigheter med att skilja på sitt ekonomiska egenintresse, på frågor om fri företagsamhet och frågor om välfärdssystemens roll. Saker som i verkligheten behöver hållas strängt åtskilda, om det alls ska gå att föra en vettig diskussion. Svenskt Näringsliv måste tydligare fråga sig vem och vad de egentligen företräder.

Det är just här som det finns en latent spricka inom näringslivsorganisationen. Återkommande tecken tyder på att tunga medlemmar, framför allt från gamla Industriförbundet, inte delar uppfattningen att Svenskt Näringslivs enda uppgift skulle vara att hävda precis alla företags rätt att beredas tillträde precis överallt. För exportindustrin väger det tyngre att sådant som järnvägstransporter och utbildningsväsen faktiskt fungerar. Mycket tyngre än enskilda lycksökares välmående.

Här behöver Svenskt Näringsliv välja väg.

Var befinner sig organisationens nya VD Carolina Lemne i detta? I sin egen verksamhetsbakgrund ligger hon nära de nya välfärdsoligarkerna. Och samtidigt inte alls.

Lemne var tidigare VD för Praktikertjänst, ett kooperativt präglat vårdföretag grundat 1960 som har sitt ursprung i läkarnas egna verksamheter. Det är mig veterligen det enda bland dagens stora vårdbolag som inte har bildats enbart som respons på privatiseringar och möjligheten att tanka ner skattepengar.

Men i en intervju tidigare i somras i Dagens Nyheter gav Carolina Lemne tyvärr uttryck för samma inställning som sin företrädare: samma ihopgrötning av intressen och samma brist på reflektion. Inte bra.

Carolina Lemne borde inte delta i kortslutandet av relationen mellan marknad och samhälle. I stället skulle hon ta sig en ordentlig funderare: Vilket värde ger hon förtroende och ett respektfullt samarbete? Ser hon sig som en del av ett samhälle, eller som någon som ska läxa upp dem som har större kunskaper?

Jesper Meijling

Jesper Meijling är arkitekt och ekonomiforskare. Författare till boken “Marknad på villovägar”.
Tidigare radioproducent vid SR P1 inom samhälle, politik och ekonomi. Doktorand vid KTH i egna projektet “Markets, Spatial Order and Sustainable Urban Futures”.

Jespers gästblogg “Marknad och politik” kommenterar marknadiseringsfenomenet i svensk politik, främst kring problemen med påtvingade marknadsmodeller och så kallad new public management i offentliga system och institutioner.

––––––––––––––––––––––––

Välkommen på release!
Hur kan vi höja kvaliteten i järnvägssystemet? Välkommen på samtal och mingel om framtidens järnvägspolitik. Vi bjuder på ett glas vin eller något alkoholfritt att dricka samt enklare tilltugg.

Bokens författare Jesper Meijling presenterar boken och Maciej Zaremba, journalist och Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande kommenterar.

Plats: Arenagruppen, Sveavägen 61
Tid: Kl 17.00, 21/8

Anmäl via denna länk: http://simplesignup.se/event/48964