Jean Tirole är en annorlunda mottagare av Riksbankens ekonomipris. Han griper rakt in i en av tidens stora samhällsfrågor med ett perspektiv som definitivt inte är mainstream.

Så när svenska medier (DN, SVT med flera) inför prisutdelningen har twistat om hans synpunkter till att bli uttalanden om ”statligt eller privat” eller om ”vinstförbud”, är det väl precis vad man kan vänta. Men alltså: Varför skulle Tirole komma med politiska tvärsäkerheter om det? Då behövde han ju inte bli forskare och få pris, då kunde han ha sökt jobb på en svensk ledarredaktion direkt.

Jean Tirole får priset för sitt arbete om marknadsmakt och reglering, framför allt om stora företags makt och hur den kan tyglas. Poängen med hans arbete beskrivs som att han går långt bortom de generella råden och i stället visar på de inneboende skillnaderna mellan olika sektorer som regleringarna ska gälla. Vissa åtgärder och lösningar är relevanta i vissa sektorer, men inte i andra. På det sättet, menar jag, rör han vid problemets absoluta kärna.

De problem som har uppstått i kölvattnet på marknadsmodeller och slarviga avregleringar har sitt upphov i en tankevärld som fortfarande är den vanligaste utgångspunkten: att man börjar i en tom rymd av ”ekonomiska principer” som man försöker applicera på verkligheten. Tirole hör till dem som tycks göra tvärtom. Han börjar med verkligheten, och verklighetens alla konkreta olikheter och skillnader från situation till situation.

Vive la différence, skulle man kunna säga, också om Tirole själv. Han har en något otypisk bakgrund bland de 74 mottagarna av priset hittills. Flertalet är klassiskt skolade ekonomer, med ett visst inslag av matematiker och statsvetare. Tirole är i botten väg- och vattenbyggnadsingenjör från Tekniska högskolan i Paris, det vill säga, han kommer från ett håll där verklighetens förutsättningar är själva grunden i kunskapsmodellen. Jag tror att det kan ha påverkat hans gärning som ekonom.

Jag hoppas Vetenskapsakademien fortsätter med att belöna det avvikande. Den första som alls fick detta pris när det delades ut första gången 1969 var en utlärd guldsmed från Norge. Dock inte för några färdigheter att tillverka detta ämne.

Jesper Meijling

Jesper Meijling är arkitekt och ekonomiforskare. Författare till boken ”Marknad på villovägar”. Tidigare radioproducent vid SR P1 inom samhälle, politik och ekonomi. Doktorand vid KTH i egna projektet ”Markets, Spatial Order and Sustainable Urban Futures”.

Jespers gästblogg ”Marknad och politik” kommenterar marknadiseringsfenomenet i svensk politik, främst kring problemen med påtvingade marknadsmodeller och så kallad new public management i offentliga system och institutioner.