Apoteket på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har planer på att tillsätta en utredning om hur man kan strama upp reglerna på apoteksmarknaden. Det är helt rätt tänkt.

Starka skäl finns till att förhålla sig kritisk till den avreglering av apoteksmarknaden som alliansregeringen genomförde 2009. Sedan avregleringen har rapporterna om sådant som gått fel duggat tätt.

  • Kort tid efter avregleringen framkom att inget apotek klarade 24-timmarsregeln. Trots att det var ett krav vid avregleringen var det inget apotek som lyckades ordna fram medicin inom 24 timmar enligt en rundringning som Dagens Apotek gjorde.
  • Hård kritik mot bristande tillgänglighet har också framförts av exempelvis Reumatikerförbundet. Många gånger behöver reumatiker uppsöka flera apotek för att få ut sina mediciner.
  • I slutet av maj 2013 kom Statskontorets rapport om hur apoteksmarknaden utvecklats sedan avregleringen. De apoteksanställda upplevde att de fått en ökad arbetsbelastning. I rapporten menade Statskontoret att bristerna man sett på längre sikt skulle kunna få konsekvenser för patientsäkerheten.
  • Alliansregeringen hemligstämplade dessutom dokument som visade exakt hur goda affärer köparna av apotek har gjort. Men att vinsterna varit höga kunde SVT avslöja som bland annat grävde fram att riskkapitalbolaget Priveq Investment dubblade de satsade pengarna på tre år.
  • Forskare har i sin tur kunnat konstatera att de positiva effekterna av avregleringen uteblivit. De menade att det redan i utredningen framgick det att det var svårt att kombinera en ökad tillgänglighet med billigare mediciner eftersom fler apotek skulle ge en högre kostnad. Resultatet var i stället mindre lager. Forskarnas slutsatser var i stället att rent ideologiska orsaker låg bakom avregleringen.

Bara stockholmare vars allvarligaste bekymmer är en lättare förkylning kan vara nöjda med hur det ser ut i dag. Även om du är har en komplicerad sjukdom eller bor på en mindre ort som Lima ska du ha lätt att få ut din medicin.