”En regering som inte tycker att folk ska leva på bidrag tycker helt plötsligt att de som ska få bidrag är privata apoteksbolag”, säger Kristoffer Strömgren som dragit igång ett apoteksuppror.

I Lima, en liten by i Malung-Sälens kommun i Västerdalarna, kokar det av ilska. Apoteksavregleringen har här fått sitt första offer. Fram till i mars i år var de privata bolag som köpt och startat apotek runt om i Sverige tvungna att hålla apoteken öppna. Men nu är det fritt fram att lägga ned. I februari stod det också klart att Kronans Droghandel kommer att lägga ned apoteket i Lima.
– När jag lyssnar på människorna här är känslan stark av att människor på landsbygden inte är så viktiga för regeringen.

Det säger Kristoffer Strömgren, ordförande för S-föreningen i Sälen-Lima. Han har dragit i gång apoteksupproret ”Apotek för alla”. Redan har dryga 800 namnunderskrifter samlats in.
– Jag tror att man ska se apoteksfrågan i ett bredare perspektiv. Det handlar inte bara om apoteket. Det handlar om en känsla hos folk av att servicen på landsbygden steg för steg försämras och nedmonteras.

Två krav står på dagordningen för upproret: En apoteksgaranti med innebörden att det ska finnas apoteksservice för alla som bor i landet. Och att socialminister Göran Hägglund stoppar nedläggningen av glesbygdsapoteken.
– Det handlar inte om att det ska finnas ett apotek i varje fjälltopp. Men apotekspolitiken måste ändå vara utformad så att den har ett samhällsansvar och tillgänglighet i hela landet som ledstjärna – snarare än vinstmaximering, säger Kristoffer Strömgren.

Kristoffer Strömgren tycker att apoteksreformen har slarvats igenom:
– Min analys är att den här avregleringen är väldigt dåligt genomförd. Man har inte alls sett till att ta hand om landsbygdens behov. Det var så väldigt viktigt att skynda igenom avregleringen omedelbart med några slarvigt genomförda utredningar.

Göran Hägglund kom tidigare i mars med beskedet att regeringen nu ska inrätta ett särskilt stöd till glesbygdsapotek. Något som han menar ska säkra att personer som bor i glesbygd ska ha tillgång till läkemedel och apoteksservice. Hur ser du på det förslaget?
– Det är en väldigt märklig hantering av bidrag. En regering som inte tycker att folk ska leva på bidrag tycker helt plötsligt att de som ska få bidrag är privata apoteksbolag.

– Apoteksbolagen kan håva in vinsterna i storstäderna. Sedan ska skattebetalarna betala räkningen för att servicen ska upprätthållas på landsbygden.

Statsbidraget till glesbygdsapoteken får ingen inverkan på Kronans Droghandels beslut att lägga ned apoteket i Lima. För glesbygdskommuner innebär Hägglunds besked heller inte någon garanti för att kommunens apotek kommer att finnas kvar i framtiden.
– Jag tycker det är fel att det här är en fråga som de privata bolagen får bestämma över. Det smakar lite bananrepublik över det hela. Först så avreglerar man. Sedan ska skattebetalarna finansiera de apotek där företagen inte kan göra vinster, säger Kristoffer Strömgren.