Foto: Flickr/Susanne Nilsson, Milan Boers, Bo Nielsen & Rob Lee
Foto: Flickr/Susanne Nilsson, Milan Boers, Bo Nielsen & Rob Lee

16 miljarder julklappskronor kan göra stor nytta för klimatkampen. Här är Dagens Arenas lista över organisationer du kan stödja.

Vi förväntas lägga runt 16 miljarder kronor på julklappar i år. Det är ungefär 1 700 kronor per person. De pengarna kan göra stor nytta i arbetet för ett hållbart klimat.

Här är några organisationer du kan stödja i kampen för klimatet.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningens viktigaste arbetsområden är klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. Organisationen sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Naturskyddsföreningen står även bakom miljömärkningen Bra Miljöval.

Greenpeace Sverige
Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation. De arbetar med att rädda haven, skydda skogen, avveckla kärnkraften, stoppa kapprustningen, eliminera giftiga kemikalier, stoppa klimatförändringarna samt hejda genmanipulation.

Vi-skogen
Vi-skogen arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för familjer och bönder i länderna runt Victoriasjön. Genom trädplantering arbetar de med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Trädplanteringen ska även ge tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan.

Världsnaturfonden, WWF
WWF är världens största ideella naturvårdsorganisation. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt. De arbetar både med akuta och långsiktiga åtgärder för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

Jordens vänner
Är den svenska avdelningen av Friends of the Earth International. Organisationen arbetar lokalt, nationellt och internationellt, för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser. Dessutom driver de opinion för miljörörelsen.

Jordens Vänner sköter bland annat flera regnskogsprojekt i Sydamerika och arbetar för införandet av hyggesfritt skogsbruk.

SOF-BirdLife
Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. I dag använder man namnet SOF-BirdLife för att markera att man är den svenska partnern av det globala partnerskapet BirdLife International. SOF-BirdLifes verksamhet vilar på tre ben – fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Naturarvet
Naturarvet arbetar för att att alla Sveriges djur och växter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg miljö. Genom att bevara skogen vill de skydda hotade arter. Organisationen vill även gynna forskning, friluftsliv, och turism.

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent jobbar för att stärka människors miljömedvetenhet, motverka nedskräpning och främja återvinning. De driver insatser gentemot individens och verksamheters nedskräpning, förorening av hav och kustområden. Utöver det vill man bidra till en hållbar utveckling av de svenska havsmiljöerna. Arbetet bedrivs genom kampanjer, projekt, utbildningsinsatser och utdelandet av miljöutmärkelser.

Fältbiologerna
Fältbiologerna är en ungdomsorganisation som engagerar sig i och driver miljö- och naturfrågor. Huvuduppgifterna är driva opinion i frågor som rör hållbarhet och att bedriva biologiska undersökningar.

Östersjöfonden
Östersjöfonden arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för innanhavet. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens människor.