En kreativ hub med arbetsnamnet ”Urban Escape” ska skapas vid Brunkebergstorg i Stockholm. Fast modellen för en kreativ stad finns 100 mil söderut. Det skriver Henrik Forsberg, praktikant på Arena Idé, i en gästblogg.

I onsdags var det lansering av AMF Fastigheters planer för kvarteren runt Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Visionen har fått namnet ”Urban Escape” och ambitionen är att skapa en kreativ hub. Kreativa människor ska få en kreativ arbetsmiljö och förhoppningen är att kunna rekrytera rätt kompetens till Stockholm för att därigenom bidra till huvudstadens kontinuerliga tillväxt.

Projektet har sjösatts i samarbete med Stockholm stad och i samband med lanseringen fanns självfallet Stockholms starke man – Sten Nordin (M) – på plats. Det var också Karolin Forsling, chef för stadsutveckling och marknad på AMF. Det är också hon som presenterar projektet med en övertygelse som liknar demagogens.

Forsling bjuder upp Sten Nordin på scenen. Det moderata finansborgarrådet konstaterar att ”det offentliga rummet måste vara inbjudande”. Till vad kan man undra? Svaret kommer ganska omgående: Det offentliga rummets syfte på denna plats är att fungera som rekreation. Det ska vara så inspirerande att du hela tiden utvecklar din kreativitet, vilket i förlängningen ska bidra till att du drar in mer pengar åt din arbetsgivare.

När Sergels torg byggdes cirka 100 meter längre bort var de offentliga platsernas syfte att skapa en arena där medborgare kunde agera som politiska varelser. Det är länge sedan nu.

Karolin Forslings fokus ligger på att skapa ”den tredje platsen”, en plats som varken ska vara hem eller arbete. Vad innebär detta rent konkret? För Forsling handlar det om ett rum där du ska kunna arbeta utan att vara på jobbet. Där du ska kunna äta, umgås och skapa.

Det är samma roll som exempelvis hotell Anglais fyller i Stockholm i dag. Hotell är också det som ska bli ryggrad i den ”tredje dimensionen” där du ska arbeta utan att vara på jobbet. Det handlar således om att förlänga arbetet. Den gränslösa arbetsdagen ska materialiseras precis invid världens äldsta riksbank, mitt i centrala Stockholm.

Framtidens människa kommer att efterfråga emotionella värden, konstaterar Karolin Forsling. Hon fortsätter med en retorisk fråga: ”Hur gör man detta till business?”. Forsling påpekar också att om en utvecklande plats av det här slaget ska skapas så måste fastighetsbranschen tänka bortom ”fläktsystem, hyror och kvadratmeter”.

Men kanske är det en av sakerna i Forslings uppräkning som är själva huvudfrågan: Hyrorna. Stockholms absoluta största problem när nya medarbetare ska rekryteras formulerades omedvetet av Microsofts representant under lanseringen: ”Stockholm är lätt att rekrytera till, förutsatt att man kan hitta bostäder”.

Det är inget litet ”om” som bostadsfrågan representerar. AMF borde kanske höja blicken och spana efter de verkliga förutsättningarna för en kreativ stad är. Ett anspråkslöst förslag: Åk på en studieresa 100 mil söderut, till Europas kreativa huvudstad Berlin.

Henrik Forsberg är praktikant på tankesmedjan Arena Idépausande redaktör på Avant och gästbloggar hos Dagens Arena