Den ettåriga gymnasieutbildningens vara eller ickevara. Det tycks vara frågan som regeringskansliet inte har hunnit reda ut ens på dagen för budgetpresentationen.

Jan Björklunds pressekreterare Elin Boberg hävdar bestämt att den finns där. Men när Dagens Arena frågar henne om var vi kan läsa om förslaget i budgeten kan hon inte svara på var. Men ber att få återkomma.

Kdriks, Kristdemokraternas kommunikationsstabs officiella twitterkonto hinner dock ingripa innan svaret från Boberg anländer:
“Det som Björklund har gjort utspel om finns inte. Det som finns är en kvalitetssatsning på yrkesintroduktionen.”

Samtidigt mejlar Boberg ett pm till undertecknad. Det sägs att satsningen ska finnas på sidan 61, utgiftsområde 16. Helt tydligt är det dock fortfarande inte, skrivningen lyder:

Regeringen avser därför att erbjuda huvudmännen stimulansmedel för att utveckla kvaliteten i yrkes­introduktionen och ge Skolverket i uppdrag att utveckla yrkesintroduktion av varierande längd som förbereder för konkreta arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. I uppdraget bör det bl.a. ingå att utveckla stöd för dokumentation av yrkeskunskaper.

Och samtidigt som detta mejl anländer till vår redaktion fortsätter diskussionen på Twitter mellan LO:s chefsekonom Ola Pettersson och moderata riksdagsledamoten Tomas Tobé. På nytt konstateras att det är den befintliga yrkesintroduktionen som gäller. Någon förändring av gymnasieskolan är inte aktuell.

Och för säkerhets skull förtydligar Kdriks ännu en gång “det som finns gäller yrkesintroduktion som infördes förra året, inget nytt.”

Med andra ord, ingen ettårig gymnasieutbildning. Dagens Arena har förstås på nytt hört av oss till Elin Boberg och väntar nu med spänning på om vi får ett nytt svar.

Fast med tanke på att det är Moderaterna som härskar i alliansen lär det vara deras ord som gäller. Misstanken är dock stark att sista ordet ännu inte är sagt i denna historia.

UPPDATERING:
Som misstänkt var sista ordet ännu inte sagt. Med vändande post har Elin Boberg svarat Dagens Arena. Så här lyder hennes mejlade svar:

“I BP 2013 avsnitt 16 står det ju tydligt, sid 61.
”ge Skolverket i uppdrag att utveckla yrkesintroduktion av varierande längd som förbereder för konkreta arbetsuppgifter på arbetsmarknaden.”

Jämför gärna med Jan Björklunds nyhetsbrev från i söndags där han utvecklade detaljerna kring förslaget.” Läs nyhetsbrevet här >>

UPPDATERING 2:
För säkerhets skull ringde Elin Boberg upp redaktionen för att försäkra sig om att vi fått hennes svar. Hon menade då också att Björklund aldrig sagt “ettårig gymnasieutbildning”, utan att Dagens Nyheters rubriksättning hade varit olycklig. Hon menar också att det framgår av Björklunds nyhetsbrev.

Och förstås, på den punkten har hon rätt. Björklund skriver ett OCH ett halvt år.

Alltså, Björklund har aldrig sagt det som i en vecka påståtts ha sagts och därför är satsningen – som inte är en satsning och som inte har sagts – visst en satsning. Typ.

Ett problem kvarstår dock. Folkpartiet hävdar fortfarande att detta är en ny satsning. Moderaterna och Kristdemokraterna det är en förstärkning av den redan existerande yrkesintroduktionen.

TO BE CONTINUED (I’D GUESS)