Monika Arvidsson utredningschef Tankesmedjan Tiden.

Att fokusera på disponibel inkomst och hushållens konsumtionsförmåga är ett klokt val av S. Det är inte kostnader utan efterfrågan som är problemet, skriver Monika Arvidsson, utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Regeringens budgetproposition innehåller en del bra gällande fokusområden, men doftar övertro på skattesänkningars och subventioners effektivitet. Socialdemokraternas budget, som presenterades under onsdagen, fokuserar på disponibel inkomst och hushållens konsumtionsförmåga. Det är ett klokt spår. Det är inte kostnader utan efterfrågan som är problemet i dag. Därför är det bra att partiet ser vikten av att stimulera hushållens efterfrågan, snarare än att ge företag olika sorters skattereduktioner.

För både legitimitet och köpkraft är det lika nödvändigt som bra med en höjning av taket i a-kassan. En slopad arbetslöshetsavgift ger mer rättvisa och gynnar omvandlingstrycket på arbetsmarknaden. Med en försäkring värd namnet vågar arbetskraften ta anställning även i branscher där konjunktursvängningar snabbt får följdverkningar för jobben.

För att motverka långtidsarbetslöshet behövs mer kvalitativa arbetsmarknadsåtgärder än dem som regeringen har använt sig av. Att då avveckla fas 3 och i stället satsa på till exempel vuxenutbildning, yrkesintroduktion och bristyrken är helt rätt väg att gå.

Satsningen på grundskolan är viktig. Mindre klasser och läxhjälp är bra framtidsinvesteringar. Men hur beundransvärt det än må vara med frivilligt engagemang, bör det dock övervägas vad en alltför stor tillit till ideella organisationer har för inverkan på skolans ansvarstagande för att ge varenda unge som behöver det extra stöd under skoldagen och fritids ansvar för läxhjälp efter skoldagens slut. Inte minst är ett sådant övervägande viktigt då många skolor drivs som vinstmaximerande företag.

Det borde vara skolans ansvar att alla lämnar den med kompetens enligt skolplanen och ger det stöd till var och en som behöver det får att nå dit. Men visst, verkligheten är inte så vacker och komplement behövs. Då är ett generellt erbjudande till alla elever långt bättre än att ge rabatt på läxhjälp till hushåll som förmodligen i stor utsträckning redan i dag kan betala för sådan.

Utjämnade skillnader i skatt för löntagare och pensionärer är nödvändigt. Men egentligen är det inte pensionärernas skatt som borde sänkas, utan jobbskatteavdraget som är för stort. Att driva ett samhälle är inte en tävling i att inbringa mesta möjliga skatt. Men däremot mesta möjliga nytta för medborgarna. Då kan skatteunderlaget inte naggas allt för mycket i kanten, givet höga ambitioner för en generell välfärd.

Vidare föreslås slopande av en del skattereduktioner, som krogmoms, socialavgifter för unga och avdrag för gåvor. Ineffektiv skattereduktion som också är dyr jobbpolitik bör avskaffas. Möjligheten till rot- respektive rutavdrag vill partiet däremot behålla. Rotavdraget är en bra konjunkturåtgärd men en sådan bör inte permanentas. Problemet med rut är inte minst signaleffekten den ger: gemensam finansiering men ojämlik möjlighet att nyttja.

I likhet med de flesta bedömare har Socialdemokraterna en mindre optimistisk syn på den kommande tidens ekonomiska utveckling än finansdepartementet i sin prognos härom veckan. Att med hänvisning till budgetreglerna presentera en satsning som understiger regeringens känns å ena sidan inte tillräckligt. Budgetmål är viktiga – på den långa sikten måste kredit och debet gå ihop. På den korta sikten måste däremot budgeten tillåtas rymma satsningar som betalar sig i form av begränsad konjunkturnedgång. Å den andra sidan, ger de åtgärder Socialdemokraterna föreslår mer pang för pengarna som följd av mer effektiva instrument för att gynna sysselsättning och tillväxt.

Monika Arvidsson, utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja.