Swedbank, Konjunkturinstitutet och LO är eniga: Skippa jobbskatteavdraget och satsa på bostäder och unga utan gymnasiekompetens.

På onsdagsmorgonen bjöd LO in till ett ”försnack” inför släppet av regeringens budgetproposition i nästa vecka. På frågan vilka reformer som de inbjudna ekonomerna från Swedbank, Konjunkturinstitutet och LO själva skulle haft med i en höstbudget var svaret enhälligt: Inget jobbskatteavdrag!

Swedbank och KI ville i stället se satsningar på bostadsbyggandet. LO ville både se en satsning både på bostäder och på unga som saknar gymnasiekompetens.

KI:s prognoschef Jesper Hansson var frän i sin kritik av regeringens ekonomiska politik. Han poängterade att det fattas 80 miljarder kronor om överskottsmålet ska nås till 2017. Och även om Anders Borg får rätt i sin mer optimistiska BNP-prognos fattas det 50 miljarder. Att missa överskottsmålet så grovt hotar den ”ordning och reda” i de offentliga finanserna som Borg så länge vurmat för. Statsskulden kommer att öka och räntorna gå upp.

Enligt KI finns bara en lösning, om man nu inte är beredd att försämra välfärden: Skattehöjningar!

Och inga skattehöjningar på marginalen. 80 miljarder måste in till statskassan till 2017. Det är ungefär vad de senaste fyra jobbskatteavdragen har kostat. Och ett femte är nu på väg.

Vad Borg gör är att redan nu inteckna förväntad tillväxt om 30 år och sätta sprätt på pengarna, menade Jesper Hansson. Det är inte ansvarsfullt. Det går inte räkna med pengar så långt in i framtiden. Vad som helst kan hända tills dess. Dessutom bygger kalkylen på en BNP-tillväxt som ligger långt över den som KI räknar med.

Och sist men inte minst: De skattesänkningar regeringen föreslår bygger på att det offentliga åtagandet urholkas. Med andra ord: För att råd att ge mer pengar till höginkomsttagare måste allt mindre pengar gå till vård, skola och omsorg. Det är den prioritering regeringen gör.

Att man föra en sån här politik kan man ha olika åsikter om, tyckte KI-ekonomen. Problemet är att regeringen inte är villig att prata om det.
– Regeringen måste vara ärliga med vad politiken får för effekter. Det måste upp på bordet, sa Jesper Hansson.