Bild: Capio S:t Göran

Pris väger mycket tyngre än kvalitet när världens största upphandling av akutsjukvård avgörs i Stockholm. Den borgerliga alliansens upphandling av S:t Görans sjukhus får kritik av både företag, fack och opposition.

Det är ett kontrakt på mellan 12 och 20 miljarder kronor som ligger i potten när världens största upphandling av akutsjukvård nu avgörs i Stockholm. Det handlar om vilket företag som ska driva S:t Görans sjukhus efter att Capios kontrakt går ut den sista december 2012. Anbudsprocessen är i full gång men vinnaren avslöjas först i mitten av februari nästa år. Fram tills dess råder mycket sträng sekretess och alla som har insyn i ärendet har fått skriva på ett papper om tystnadsplikt.

För två veckor sedan gick anbudstiden ut. Enligt Dagens Arenas källor finns det i dagsläget bara två anbud att ta ställning till – Capio, som driver sjukhuset i dag och ägs av två riskkapitalbolag samt Aleris, som ägs av Wallenbergssfärens Investor.

Kvalitet endast tre procent
Det skandalomsusade Carema valde till slut, trots visat intresse, att inte lägga något anbud. Även företaget Praktikertjänst drog sig ur eftersom de ansåg att upphandlingen fokuserade alldeles för mycket på pris.
– Kvalitetsaspekter var en mycket mycket liten del av upphandlingen, säger Carola Lemne, vd Praktikertjänst.

– Vi hade hoppats att det skulle finnas mer utvecklingsmöjligheter. Men i princip ville man ha dagens verksamhet fast billigare, säger hon.

Enligt Praktikertjänst värderas kvaliteten endast till cirka 3 procent medan priset avgör resten.
– Det blev en renodlad lägsta pris-upphandling. Det är olyckligt, säger hon.

Ökade besparingskrav
Enligt vårdfacken på S:t Görans sjukhus kommer landstingets fokus på pris att slå igenom i de anbud de får in. Det är en analys som delas av Praktikertjänst. Facken tror att anbuden kommer ligga mellan 5 och 10 procent under dagens prisnivå. En sådan låg nivå riskerar att öka besparingskraven i verksamheten.
– Personalen och patienterna riskerar att bli förlorarna. Dagens situation är redan mycket pressad. Vi ser hur personalomsättningen och sjuktalen ökar bland personalen. I förlängningen riskeras vårdkvaliteten, säger Kevin Thompson som företräder Kommunal på S:t Görans sjukhus.

– Men vi kommer så klart att slåss för att besparingarna tas från företagens vinster, inte från löner och verksamhet. Men det blir en kampfråga, säger han.

Bakgrunden är att den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting vägrar höja skatten, samtidigt som investeringsbehovet inom sjukvård och kollektivtrafik ligger i 100 miljardersklassen de närmaste åren.
– Ökar inte intäkterna måste man skära i kostnaderna. Vi tror också att upphandlingen av S:t Göran kommer att användas som en hävstång för att få ner kostnaderna över hela brädet. Det är ett uttalat politiskt mål att akutsjukvård ska kosta lika mycket överallt, säger Kevin Thompson.

“Valfrihet samma som privatisering”
Den socialdemokratiska oppositionen ville från början att landstinget skulle utreda ett övertagande av driften av S:t Göran. När det blev klart att det skulle bli en upphandling ville oppositionen att landstinget i alla fall skulle lägga ett eget bud och vara med i upphandlingen. Men så blev det inte.
– För majoriteten verkar valfrihet vara samma sak som privatisering. Vi hade gärna sett en seriös jämförelse mellan vad landstinget och de privata aktörerna kan prestera. Vi har sett alltför många upphandlingar där vi bara fått in anbud från en, maximalt två, aktörer. Det är ingen bra konkurrens, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

Mer än så kan Dag Larsson inte kommentera upphandlingen av S:t Görans sjukhus. Sekretessen förbjuder honom.
– Närmare kan jag inte kommentera eftersom vi har den här absurda lagen om offentlig upphandling. Jag tycker inte att man ska tillämpa den på hälso- och sjukvårdsområdet. Sverige är ju världsunika som har samma lagstiftning för upphandling av sjukvård som för snöröjning. Förutom att det inte har fungerat särskilt bra med tanke på vårdkvalitet så har det också demokratiska problem. Folkvalda är förhindrade att berätta och förmedla information till medborgarna, säger han.

Anders Nettelbladt som är projektledare för upphandlingen av S:t Görans sjukhus kan inte heller kommentera något kring ärendet.
– Det enda jag kan säga är att det blir offentligt i mitten av februari när hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat sitt beslut, säger han.