Vårdval Stockholm som infördes 2008 har lett till att resurser överförts till de rikaste områdena i huvudstaden, medan områden med låg- och medelinkomsttagare har fått mindre resurser. Det visar en ny undersökning från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Den rikaste fjärdedelen har ökat sin andel av de totala resurserna, medan övriga tre fjärdedelar fått mindre resurser. Minskningen är störst i den tredje kvartilen – det vill säga den näst rikaste fjärdedelen. Det är alltså inte bara områden med låginkomsttagare som fått mindre resurser, utan också relativt välbeställda medelklasskikt.