Mona Sahlin skriver i dag på DN Debatt att "det har funnits perioder även när vi socialdemokrater haft regeringsmakten då utvecklingen har gått åt fel håll. Perioder när vi inte tillräckligt offensivt har bekämpat orättvisor." Sahlin menar att det är dags att "ompröva" och "vässa".

På socialdemokratisk lingo betyder ompröva och vässa att gå tillbaka till kärnfrågorna jobb, utbildning och social rättvisa. Mer än så behöver man egentligen inte komma med, när regeringens politik inte oväntat gett mer till de som redan har mest, samtidigt som alla som inte har ett arbete att gå till fått det mer eller mindre sämre.

Sahlins omprövning och vässning av politiken handlar enligt henne själv om att behålla samma fokus som socialdemokratin alltid haft, men att göra det lite smartare. Mindre orimlig förtidspensioneringspolitik, mer komvux. Mest är det mål i stil med "höja sysselsättningen till 80 procent i reguljär sysselsättning i åldersgruppen 20-64 år".

Hur det ska gå till ger debattartikeln inte svar på, men det ska komma lite rödgröna svar i början av maj, har vi hört. Det rödgröna samarbetet är annars givetvis den egentliga omprövningen Socialdemokraterna gjort av sin (förvaltnings)politik.

VB