Alliansregeringen vill tillsätta en skolkommission för att lyfta de svenska skolresultaten. Desperationen från alliansens håll är tydlig när Socialdemokraterna har övertagit initiativet i skolfrågan.

Alliansen triangulerar just nu skamlöst Socialdemokraternas skolpolitik. På tisdagen höll utbildningsminister Jan Björklund (FP) en presskonferens om regeringens nya skolsatsning. Under våren kommer regeringen att tillsätta en skolkommission bestående av internationella forskare och experter. Kommissionen ska analysera det svenska skolväsendet och sammanställa en rapport till 2015 i syfte att ge råd om metoder och arbetssätt till lärarna.

Regeringen vill även tillsätta ett vetenskapligt råd som ska fungera som ett bollplank i utbildningsfrågor.

Så sent som i förra veckan presenterade alliansledarna tre förslag för att förbättra skolan. Under de två kommande mandatperioderna ska den svenska skolan genomgå ett kunskapslyft, var budskapet.

Lyftet innefattar en tioårig grundskola med start från sex års ålder. Skolplikten förlängs ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan. Dessutom ska elever som ligger på gränsen till att vara behöriga till gymnasiet få möjlighet att läsa upp betygen under sommaren.

Såväl idéen om en skolkommission som förslagen på sommarskola och förlängd skolplikt för elever som saknar gymnasiebehörighet är bekanta sedan tidigare. Men då har de presenterats av Socialdemokraterna.

Det är visserligen inget fel i att erkänna att en meningsmotståndare har rätt. Tvärtom är det utmärkt att regeringen lyssnar in vad många har efterfrågat länge; mer satsningar baserade på vetenskapliga evidens än godtyckliga ordning och reda-reformer.

Men visst går det att avläsa desperation från borgerligt håll. PISA-undersökningen från i höstas har varit en kalldusch. Sverige står för det största fallet i kunskapsresultat av samtliga OECD-länder. Och på ett decennium har Sverige gått från att vara långt över genomsnittet i OECD till att idag vara sämre än genomsnittet i alla tre ämnesområden som mäts i PISA: matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Folkpartiet har länge ägt skolfrågan i den politiska debatten, men i dag har Socialdemokraterna övertagit initiativet.

Enligt en undersökning av United Minds som Aftonbladet publicerar i dag har skolan seglat upp som den absolut största valfrågan för väljarna. Vid förra valet ansåg 47 procent att jobben var viktigast. Nu tycker 43 procent att skolan är den enskilt viktigaste frågan.

I dag bedrivs skolpolitiken framåt av oppositionen. Frågan är om de lyckas behålla ledartröjan ända in i mål.