Wikipedia

Två pojkar hölls fast och brändes på ryggen med ett strykjärn av äldre elever i samband med en så kallad nollning på internatskolan Lundsberg i helgen. Ett pojkstreck och en olyckshändelse, ansåg skolans ledning och lät eleverna som utfört – den polisanmälda – misshandeln gå kvar.

Men Skolinspektionen – liksom de flesta förnuftiga vuxna människor – håller inte med om Lundsbergs-ledningens bedömning. Nu får skolan verksamhetsförbud, om än tillfälligt.

– Det man har gjort på skolan skapar inte den trygghet som barn har rätt att kräva av en skolgång, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler, på en presskonferens på onsdagen.

Verksamhetsförbudet kommer att gälla i sex månader. Om Stiftelsen Lundsbergs skola i Storfors ska få öppna igen måste de ha lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen om vilka åtgärder man vidtagit.

Sedan slutet av 1800-talet har Lundsbergs grund- och gymnasieskola fostrat hundratals barn ur framför allt överklassen. Årsavgiften uppgår till cirka 200 000 kronor – vilket ungefär motsvarar en svensk medelinkomst. Många elever har vittnat om den pennalistiska kulturen som präglar skolan. På bara tre år har flertalet anmälningar om kränkande behandling, våld och misshandel på Lundsberg inkommit till Skolinspektionen.

Trots att Skolinspektionen vid upprepade tillfällen har krävt åtgärder har ingenting hänt. Attityden efter den brutala strykjärnsmisshandeln var direkt arrogant från rektorn och styrelsens sida. “Det här löser vi internt”, verkade de resonera.

Att överklassens elitskola nu tillfälligt stängs är en tydlig markering från samhällets sida om att – åtminstone inför lagen – står vi alla lika.