När LO släpper Makteliten 2016 är det som ett manus av Hollywwod i maskopi med tyska forskare.

Precis i slutet på den bioaktuella finanskris-filmen The big short gör den mest cyniska finanshajkaraktären en förutsägelse om framtiden. (Obs det är ingen spoiler eftersom vi vet hur en finanskristragedi slutar: i finanskris.)

Finansspekulanten Mark Baum, som satsat allt sitt kapital på att husbubblan ska spricka, funderar kring tiden efter katastrofen i en profetisk slutreplik: Vi kommer att skylla på invandrarna och de fattiga. Som vi alltid gör.

Sen läser man det tyska IFO-instituets forskningsrapport från i höstas om hur opinionen utvecklas efter en finanskris. Forskarna har undersökt över 800 val i 20 utvecklade europeiska länders historia under 140 år. De konstaterar att högerextrema partier alltid frodas i spåren av finanskriser. I snitt ökar deras stöd med 30 procent. Och vi får regelmässigt mer splittrat läge i parlamentet.

IFO-studien konstaterar att krig, naturkatastrofer och oljekriser inte alls utlöser samma reaktioner som finanskriser. Vid ett krig sitter vi så att säga tillsammans i skiten. I finanskrisen däremot får medelsvensson och de fattigaste pröjsa för de rikas spekulation och politikernas flathet. En historia som klippt och skuren för högerextremismens berättelse om en förtryckt massa (folket) som hunsas av en maktelit styrd av utländska intressen.

Sedan konstaterar man att SD dubblade sitt stöd mellan riksdagsvalen 2010 och 2014. Och att 40 procent av befolkningen i dag anser att invandring är den viktigaste frågan, en gradvis ökning under flera år.

Sen läser man LO:s rapport Makteliten 2016 som släpptes i går, och konstaterar att det nu går 77 servitrislöner på en näringslivsvd-lön i lilla Sverige. Eller konstaterar att realarbetsinkomsten för män utan gymnasieutbildning i Sverige minskade kraftigt efter finanskrisen 1991 och i stort sett stått still sedan 1987.

Sen lyssnar man på borgerliga partiledare med 120 000 kronor i lön som anser att det stora problemet på arbetsmarknaden är de fattiga. De borde sänka sina löner.

Skulle det ge fler jobb? Det är inte längre viktigt, det skulle nämligen »gynna integrationen«.

Sen tänker man igen på vad filmens Mark Baum sa: Vi kommer att skylla på invandrarna och de fattiga. Som vi alltid gör.

Hur förutsägbara kan vi bli? Var det Hollywood i maskopi med tyska forskare som skrev manus för år 2016?