Rasism normaliseras när representanter från partier som Fremskrittspartiet bjuds in till feministiska möten och Pridefestivaler.

Så skulle det avslutas, jättemötet Nordiskt Forum. Efter fyra dagar av brandtal, seminarier och möten mellan tusentals aktivister, forskare och politiker från hela världen var det bara avslutningsceremonin kvar. Tidpunkten då slutdokumentet skulle överlämnas till Nordens jämställdhetsministrar uppe på scenen på Malmömässan.

Inför och under forumet framfördes bland annat kritik om överrepresentationen av vita kvinnor och brist på antirasism. En kritik som minst sagt aktualiserades i och med att en av de inbjudna jämställdhetsministrarna på scenen var Norges jämställdhetsminister Solveig Horne, Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet är ett parti som har föreslagit att romer ska bussas ut ur Norge, varnat för smygislamisering, som framställer invandrare som problem, kallar asylsökande för kriminella och benämner invandrarkvinnor som förtryckta. När det gäller jämställdhet utmärker de sig snarast för att sakna politik. I partiprogrammet står det till exempel att förhållandet mellan könen, mellan olika grupperingar och mellan olika personer ska anpassa sig naturligt.

Efter valet har Fremskrittspartiet försökt få igenom begränsningar av aborträtten och vill kriminalisera tiggeri. Till detta kan läggas Solveig Hornes egna tidigare uttalanden om att de som våldtas har lika mycket ansvar för det som den som våldtar och att hon twittrat om att hon är tveksam till att barn läste ”homoäventyr” i skolan.

Varför bjuds en representant – jämställdhetsminister eller ej – från ett rasistiskt och konservativt politiskt parti som tydligt gör skillnad på människor in till en konferens där besökarna är engagerade för mänskliga rättigheter, mot diskriminering och för ökad jämlikhet? Lika magstarkt är det att Horne även bjudits in för att öppna Europride i Oslo i slutet av juni.

Arrangörerna för Nordiskt Forum motiverade inbjudan till Horne med att de har bjudit in demokratiskt valda företrädare och ”att det här så här verkligheten ser ut”. Men det håller inte. Som många upprörda och kritiska röster påpekat i sociala medier; feminister vill ju förändra verkligheten. Inte anpassa sig till hur ”det är”. Om Nordiskt Forum vill skicka ett budskap till norska jämställdhetsministern finns många tänkbara alternativ till att bjuda upp henne på en scen.

Snarare än att påverka makthavare innebär att bjuda in representanter som Horne att rasism och de åsikter Fremskrittspartiet står för ytterligare normaliseras och ges legitimitet. Dessutom påverkar närvaron av företrädare från partier som Fremskrittspartiet eller Sverigedemokraterna stämningen i ett rum, inte minst för dem som utsätts för rasism eller är föremål för partiernas rasistiska myter.

Den ökande rasismen och framgångarna för rasistiska, fascistiska och nazistiska partier i Europa måste bekämpas. För många feminister och hbtq-aktivister är det en självklarhet. Det måste det bli för alla. Och kom ihåg. Det var inte länge sedan tanken på Fremskrittspartiet i en norsk regering var omöjlig.