Foto: Fredrik Welander/Vårdföretagarna.

Assistansbranschen genomgår just nu ett stålbad där flera företag har mycket svårt att överleva, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef och Fredrik Borelius, näringspolitisk expert Vårdföretagarna. 

En artikel i Dagens Arena målar upp personlig assistans som en mycket välmående bransch där de stora företagen skär guld med täljkniv och gör så att statens utgifter inom personlig assistans skenar. Bilden kan inte vara mer felaktig.

Assistansbranschen genomgår just nu ett stålbad där flera företag har mycket svårt att överleva. Ett utdrag från upplysningscentralen UC visar att tre av tio företag går med förlust och snittet på vinstmarginalen för branschen ligger på 3,5 procent, vilket är en minskning från förra året och långt under övriga välfärdssektorn. Antalet nystartade assistansbolag minskar och konkurserna ökar. Orsakerna till detta är flera.

Framför allt handlar det om den mycket låga ersättningen på 288 kronor som ges per utförd assistanstimme. Ersättningen har höjts minimalt de senaste åren och ska täcka allt från kollektivavtalad lön och sociala avgifter för assistenten till alla de övriga kostnaderna som uppkommer i samband med assistansen. Vidare slår borttagandet av rabatten för att anställa ungdomar mycket hårt mot just denna bransch, då cirka en fjärdedel av sektorn är under 26 år. Till detta kommer även Försäkringskassans förändring att övergå från förskotts- till efterskottsbetalning av ersättningen.

Sammantaget är detta ett dråpslag mot hela branschen och stor oro finns bland utförarna. Undersökningar hos både Vårdföretagarnas och arbetsgivarorganisationen KFO:s medlemmar visar samma entydiga bild, där drygt sju av tio företag är oroliga för sin överlevnad.

Artikeln ger även en bild av att branschen domineras av stora bolag med många anställda. Det är dock är en sanning med modifikation. Artikeln hänvisar till Kommunals rapport där det står att cirka 80 procent av utbetalningarna går till bolag mellan 100 och 500 anställda. En mer rättvisande bild är att assistansbranschen utgörs av många olika typer av utförare där över 60 procent är små eller medelstora företag.

Personlig assistans är en oerhört personalintensiv bransch med många timanställda och vikarier vilken inte går att jämföra med andra välfärdsbranscher. Ju mer tidskrävande en persons funktionsnedsättning är desto mer personal behövs.

Dagens Arena presenterar ytterligare en artikel där det påstås att de privata företagen trissar upp antalet timmar för att på så sätt få mer uppdrag. LSS-lagstiftningen är en rättighetslag vilket betyder att de med omfattande funktionsnedsättningar ska få den hjälp som krävs för att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är företagen som bestämmer hur många timmar en person ska bli beviljad, utan Försäkringskassan själv. Om kritiken är att företagen trissar upp timmarna undergrävs bara förtroendet hos myndighetens egna jurister.

Problemet kan inte vara att de privata företagen driver upp timmarna för personer som är i behov av hjälp. Tvärt om borde fokus riktas mot kommunerna som uppenbarligen beviljar färre timmar till de mest utsatta.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Fredrik Borelius, näringspolitisk expert Vårdföretagarna