ASSISTANS Nya siffror från Försäkringskassan visar att rekordmånga får avslag på sin ansökan om assistansersättning. Andelen personer som beviljas assistans är på den lägsta nivån sedan reformen infördes 1994, rapporterar Ekot.

Redan förra året nåddes ett bottenrekord med 20 procents beviljade ansökningar om assistansersättning. Men nu ser siffrorna ut att sjunka ytterligare. Det handlar om statistik för januari i år, som Sveriges Radio Ekot har tagit del av. Då beviljades så få som 14 procent av alla ansökningar om assistansersättning.

Enligt Försäkringskassans preliminära siffror för februari fortsätter andelen beviljanden ligga på samma låga nivå som i januari.

De senaste åren har fusk med assistanspengar och stigande kostnader för reformen debatterats flitigt. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över reformen, och i regleringsbrev till Försäkringskassan har man sagt att kostnadsökningen måste brytas.

Förra året kostade reformen runt 25 miljarder kronor.

Men budskapet från regeringen har inte haft någon effekt alls på andelen personer som beviljas assistansersättning, enligt Andreas Larsson, avdelningschef på Försäkringskassan.

– Målet som regeringen skriver om i sina regleringsbrev påverkar inte alls hur vi tillämpar lagstiftningen, säger Andreas Larsson till Ekot.

Istället är det två vägledande domar om gränsdragningar för hur rätten till assistans ska bedömas som har gjort bedömningarna mer restriktiva, enligt Försäkringskassan.