ledare Över hela Sverige begränsas människors livsval av bostadsbristen. Boverket beräknar att det behövs 840 000 nya bostäder. Ett nytt miljonprogram. Ändå minskar byggandet. Det är hög tid att agera.

Det är något som skaver, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. Det byggs mer än på länge. Men långt mindre än det som krävs. Och ”särskilt många billiga hyresrätter till våra barn har vi inte fått bygga”, konstaterar Byggnads. Byggjobbarnas kraft och yrkesskicklighet används till att bygga villor och dyra bostadsrätter. Det är ett byggande som sker helt på marknadens villkor. Det byggs för den som har tjockast plånbok. För alla andra ökar bristen, och trångboddheten.

Det vill Byggnads ändra på. Fackförbundet har därför låtit Markus Kallifatides, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ta fram ett förslag till en ny bostadspolitik.

Kallifatides tecknar en dyster bild av läget. Trångboddheten har enligt Eurostat ökat mer i Sverige än i något annat EU-land sedan 2008. Socialstyrelsen larmar om att hemlösheten ökar.

Boverket beräknar att det behöver byggas 840 000 nya bostäder innan 2030. Ett nytt miljonprogram. Ändå minskar byggandet. I slutet av oktober larmade branschorganisationen Sveriges Byggindustrier om att antalet påbörjade bostäder har minskat med en tredjedel sedan 2017. I Stockholmsområdet har antalet påbörjade bostäder mer än halverats de senaste två åren.

Det handlar om att utmana den förlamande restriktiva tolkning som Sverige hittills har gjort av EU:s bostadspolitiska regelverk.

Över hela Sverige begränsas människors livsval av bostadsbristen. Studenter måste tacka nej till studieplatser för att det finns för få studentboenden (och inga andra alternativ som det går att hyra för en CSN-inkomst). Folk har inte råd att flytta för att ta ett nytt jobb, så företags rekryteringar misslyckas och personalbristen inom offentlig sektor förvärras. Människor blir kvar i destruktiva förhållanden för att det inte går att flytta isär.

Kallifatides listar en hel katalog av åtgärder. Precis som slutbetänkandet från Delegation Bostad2030 vill han se en nationell bostadsförsörjningsplan, och en bättre finansiering av nybyggnationen. Medan Delegation Bostad2030 föreslog ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering vill Kallifatides att ett sådant kreditinstitut ska ingå i en statlig investeringsbank, liknande de banker som redan finns i bland annat Tyskland och Finland. Inspirerande.

Ett kontroversiellt och förmodligen svårgenomförbart förslag handlar om att skapa ett statligt byggbolag som utmanar de privata aktörerna.

Ett annat förslag råder det däremot konsensus om: vi måste återinföra en progressiv fastighetsskatt. Det förespråkas av LO och av näringslivsfinansierade Timbro, av Finanspolitiska rådet, OECD och EU-kommissionen. Nationalekonomer i hela världen är ense om det är smart att beskatta fastigheter. Skattebasen är stabil, bokstavligt talat. Hus står där de står. En fastighetsskatt skulle generera ett viktigt tillskott till välfärden. Dessutom skulle en fastighetsskatt kunna utjämna den orättvisa skatteklyftan mellan det hyrda och det ägda boendet.

Det mest avgörande förslaget i Markus Kallifatides rapport för Byggnads är hämtat från ett torrt ”Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn” författat av Jörgen Hettne, docent i EU-rätt vid Lunds universitet för Bostad2030. Det handlar om att utmana den förlamande restriktiva tolkning som Sverige hittills har gjort av EU:s bostadspolitiska regelverk. Det är visst möjligt med statliga subventioner, stöd till bostadskooperativ och icke-vinstdrivande stiftelser, och framförallt: det är fullt tillåtet med allmännyttiga kommunala bostadsbolag som inte eftersträvar maximal avkastning.

Som Hettne skriver i sitt utlåtande: ”Min bedömning är att den hemmakokade svenska anpassningen i praktiken har reducerat de svenska kommunernas handlingsutrymme mer än vad en konflikt med kommissionen skulle ha resulterat i.” Det är dags att ta den konflikten.

(Jag är ledsen om jag är tjatig: men om Wien kan, kan vi).

Den som bygger bostäder bygger samhället. Och nu har byggarna tröttnat på att bygga för de rika.