Håkan Svärdman

debatt Jag noterar att Alecta i en ny version av sin kampanj på hemsidan understryker behovet av att förstärka det svenska pensionssystemet. Jag hoppas att det betyder att pensionsavgiften ska höjas, skriver Håkan Svärdman i en slutreplik.

Artikeln är en replik på Alectas svar (Dagens Arena 4/5) på en krönika skriven av Håkan Svärdman.

Alecta har fått kritik från flera håll för sin kampanj om att dagens pensionärer har bättre ekonomi än gårdagens. Detta påstående stämmer helt enkelt inte, vilket många, däribland jag, reagerat över. Det finns såväl brister i hur man räknat samt i de slutsatser man vill påskina.

Att räkna på pensionsutfall innehåller många variabler att ta hänsyn till. Här har det blivit fel. Men sådant kan hända. Och då är det bra att Alecta ändrar sig.

Jag noterar och välkomnar att Alecta i sin senaste uppdaterade version av sin kampanj på hemsidan, jämfört med dess ursprungliga version, nu anstränger sig för att understryka behovet av förstärkning och modernisering av det svenska pensionssystemet.

Om det i så fall innebär att höjningen av pensionsåldern ska kombineras med en höjning av pensionsavgiften så är det en välkommen reträtt.

Vi ska ha en frisk debatt och jag ger gärna Alecta en poäng när de belyser arbetsinkomstens betydelse för att dryga ut pensionen för de som har hälsan och möjligheten för detta. Man må tycka olika om vad som behöver göras för att bygga ett robust pensionssystem, men då måste debatten föras utifrån en korrekt verklighetsbild.

 

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef hos försäkringsfacket Forena