Staffan Ström

debatt Många svenska pensionärer har det gott ställt. Alecta har inget emot att svenska pensionärer får det bättre, men det är viktigt att lyfta fram att en pensionsreform lätt kostar tiotals miljarder kronor årligen, skriver Staffan Ström, Alecta i en replik till Håkan Svärdman.

Det är synd att Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena, inte tagit sig tid att läsa Alectas studie om pensionärernas ekonomiska situation. Då hade han snabbt insett att det han skriver (Dagens Arena 4/5) inte stämmer.

Studien har vi gjort för att ta reda på vilka inkomster dagens pensionärer faktiskt har. Det är ett viktigt underlag för den fortsatta debatten om hur det svenska pensionssystemet kan förstärkas och förbättras.

Alectas studie är en av de mest omfattande studier som gjorts av äldres inkomster på senare år. Källan är deklarerade inkomster för varenda svensk mellan 55 och 85 års ålder, och datan kommer från Statistiska centralbyrån, SCB. Ett mer objektivt och gediget underlag är svårt att hitta.

Det är en viktig poäng: Den här studien bygger på de äldres verkliga inkomster. Många andra siffror som florerar i debatten bygger på antaganden, prognoser, attitydundersökningar eller på endast ett urval av befolkningen.

Bilden av den svenska pensionären som en fattig föredetting sitter djupt, och när SCB:s gedigna siffror nu visar att verkligheten för många ser annorlunda ut vänder det upp och ner på invanda föreställningar. Just därför är den här studien så angelägen: Den utmanar våra förutfattade meningar och visar att verkligheten har långt fler nyanser än vad som vanligen kommer fram i debatten.

Håkan Svärdman kritiserar att studien analyserat fler inkomstslag än bara lön och pension. Då har han missat något väsentligt – hela poängen med den här studien är just att inte göra ännu en analys som bara ser till pensionsinkomsterna utan istället se till den mix av inkomster som landar i de äldres plånböcker. Det har vi varit mycket tydliga med i vår information om studien.

Om man bortser från flera av de inkomster som landar i pensionärernas plånböcker blir siffrorna såklart sämre.

I en verklighet där hälften av befolkningen lever helt eller delvis på bidrag och transfereringar, eller helt saknar inkomst åren innan pensionering blir det missvisande att bara se till löneinkomster inför pensioneringen. Och på samma sätt är det efter pensioneringen; 350 000 personer i Sverige av idag har valt att fortsätta jobba i någon utsträckning samtidigt som de tar ut pension. Ytterligare ett stort antal äldre får bostadstillägg. Det har på senare år förstärkts för att lyfta ekonomin för dem som har en låg pension.

Om man bortser från flera av de inkomster som landar i pensionärernas plånböcker blir siffrorna såklart sämre. Men den här gången ville vi höja blicken och se till helheten, inte bara till pensionsinkomsterna. Den utblicken verkar Håkan Svärdman inte vara intresserad av.

Alecta är inte motståndare till att pensionssystemet förstärks och att Sveriges pensionärer får högre pensioner. Tvärt om, vi skriver tydligt att det svenska pensionssystemet behöver förstärkas och moderniseras. Men en pensionsreform kostar lätt tiotals miljarder kronor årligen, och de pengarna måste tas någonstans. Därför är det viktigt att debatten utgår från fakta och en förståelse för att det finns en stor inkomstspridning även bland pensionärer.

Det finns absolut äldre som har det ekonomiskt tufft idag – det får vi inte blunda för. Men det finns också många som har det riktigt hyggligt. En konstruktiv debatt måste, precis som Svärdman påpekar, utgå från en faktabaserad bild av verkligheten och det vill vi bidra till genom den här studien.

 

Staffan Ström, pensionsekonom Alecta