Karin Skånberg, regionchef Unionen Stockholm, Hans Fryklund, ordförande Unionen Stockholm.

Den kollektivavtalade tjänstepension är bästa garantin för en inkomst som det går att leva på, inte bara överleva. Därför vill Unionen se högre avsättningar till tjänstepension i årets avtalsrörelse, skriver två fackliga ledare i Unionen Stockholm på Kollektivavtalets dag den 17 mars.

Nu pågår årets avtalsförhandlingar och innan månadens slut ska Unionen komma överens med arbetsgivarna inom industrin om nya kollektivavtal för tjänstemännen på det privata området.

De anställda bidrar varje dag till att företagen ska gå bra. Då är det också rimligt att de får ta del av de vinster som de bidragit till genom högre lön och högre avsättningar till tjänstepension.

För lönen är en sak, den framtida pensionen en annan. I möten med Unionens medlemmar och förtroendevalda möter vi ofta oro för ekonomin den dagen det är dags att gå i pension.

Pensionen består av tre delar: allmän pension, eget sparande och den allt viktigare tjänstepensionen. Eftersom vi lever längre är det fler som behöver dela på pengarna inom det allmänna pensionssystemet, och pensionerna sjunker. Dessutom ska pengarna räcka längre.

Det egna sparandet skulle behöva vara väldigt högt för att säkra en trygg pensionärstid. Därför är arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen avgörande.

Det är särskilt viktigt för yngre personer som har långt kvar till pensionen.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen har avsevärt mycket lägre avgifter än andra lösningar.

Att ha en tjänstepension är den bästa garantin för en pension som det inte bara går att överleva på, utan också kunna leva av. Allra bäst är att jobba hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Då avsätts pengar varje månad som bidrar till en högre pension.

Tjänstepension är lön som förskjuts till framtiden. En liten slant i dag ger en rejäl summa pengar den dag det är dags att gå i pension.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen har avsevärt mycket lägre avgifter än andra lösningar. Avsättningarna förhandlas kollektivt för att garantera största möjliga avkastning till så låga förvaltningsavgifter som möjligt.

Det innebär mer pengar i handen för de anställda. Det tycker vi är bra.

Problemet med låga pensioner går inte att lösa på individnivå – det behövs ett kollektivt och gemensamt ansvar för att få framtidens pensioner att räcka.

Där vill Unionen bidra, och i årets avtalsrörelse vill vi säkerställa ökade avsättningar till tjänstepensionen.

Det är över 538 000 yrkesverksamma Unionen-medlemmar väl värda.
Mer pengar till tjänstepension är trygghet för alla medlemmar.

Karin Skånberg, regionchef, Hans Fryklund ordförande Unionen Stockholm,