Helen Stjerna

debatt Fräscht och tobaksfritt. Eller? Närmare 7 av 10 tror att unga testar det nya vita snuset för att det verkar mindre farligt. Var femte elev har redan testat det och nu är det dags att alla vuxna vaknar om vi vill förhindra en ny generation nikotinister bland våra ungdomar.

 Nya produkter. Vår senaste Novusundersökning avslöjar att andelen unga som har använt vitt snus har ökat från sju till 19 procent på bara ett år. Andelen rökande ungdomar minskar långsamt, men samtidigt ökar andelen snusande elever och bruket av e-cigaretter och andra nya tobaksprodukter ökar lavinartat.

Det är väl tobaksfritt? Tobaksindustrin marknadsför nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” för att kringgå tobakslagen och framställa dem som mindre farliga. Vår senaste undersökning visar att närmare sju av tio tror att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga. Det är i nuläget svårt att uttala sig om hur farliga dessa nya produkter är eftersom de är nya. Vad vi med säkerhet vet är dock att nikotin framställs av tobak och medför allvarliga hälsorisker som diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar, fosterskador och psykisk ohälsa.

En uppdaterad tobakslag. A Non Smoking Generation har länge påtalat behovet av att reglera inte bara nya tobaksprodukter utan även framtida. Regeringen tillsatte i januari en utredare vars uppdrag är att se över de nya tobaksprodukterna för att säkra en sammanhållen och systematisk reglering som skyddar barn och unga. Det ger oss goda förhoppningar, men fram till dess att en uppdaterad tobakslag är på plats, behöver skola och föräldrar vara ett stöd, sätta gränser och vara någon som unga kan skylla på för att våga tacka nej. Bara en av fyra unga har föräldrar som pratat ingående om tobak med dem och färre än hälften får tillräcklig information i skolan.

Sverige är numera enda land i norden som tillåter tobak under skoltiden.

Lockar unga. Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige svarar fler än var femte ungdom att de ofta ser tobaksreklam. Tobaksindustrin marknadsför nya produkter fritt i sociala medier och delar ut gratis smakprover på festivaler och events. Den låga eller obefintliga tobaksskatten innebär också att de nya produkterna är extremt billiga och därmed lättillgängliga för priskänsliga ungdomar. Idag kan man köpa en dosa vitt snus till samma pris som en glass. I våras förbjöds all försäljning av smaksatta cigaretter men vitt snus och e-cigaretter kan ha tusentals attraktiva smaktillsatser, vilket fyra av tio unga uppger som skäl till att vilja testa.

Ingen vill bli nikotinist. Vår senaste undersökning är den femte i raden som visar att nio av tio unga börjar röka på grund av kompisars påverkan. Om ingen rökte eller snusade skulle ingen heller börja. Och det är där alla vi vuxna kommer in. Ett samhälle som skyddar barn och unga från att exponeras för tobak. Åtta av tio ungdomar vill själva ha tobaksfri skoltid. Något som borde vara en självklarhet i ett land där barnkonventionen nu är lag och understryker barns rätt till god hälsa och utbildning. Sverige är numera enda land i norden som tillåter tobak under skoltiden.

Även om det i dagsläget finns luckor i lagen, kan du som vuxen göra stor skillnad för att skydda unga från att bli nästa generations nikotinister:

  • Ta snacket. Att förbjuda alla former av tobak gör det inte mer spännande att testa. Tvärtom blir du en tråkig vuxen att skylla på, som också gör det lättare att tacka nej.
  • Läs på om alla tobaksprodukters kända hälso- och hållbarhetseffekter.
  • Du är en förebild. Använd inte tobak framför barn och unga.
  • Påverka din skola att införa tobaksfri skoltid. Det stödjer inte bara elever att förbli tobaksfria, utan även alla de som vill men har svårt att sluta.
  • Välj en tobaksfri butik och tobaksfritt sparande, dina barn kommer att tacka dig.

 

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation