Anders Östberg (S)

Barn går hungriga i Sverige, trots att vi aldrig varit så rika som nu. Satsa därför reformutrymmet  i budgeten på barnen och höj barnbidraget, uppmanar Unga Örnars ordförande Anders Österberg finansminister Magdalena Andersson.

Det jämlika samhället ger alla barn möjlighet att kunna bli precis det hen vill. Politiska reformer som skapar sådana förutsättningar bygger samhällen på riktigt.

Tyvärr ser inte verkligheten ut så idag.

När personal i skolkök berättar om att det går åt mer mat på måndagar för att vissa elever inte äter sig mätta under helgen så finns mycket kvar att göra för att få ett jämlikare samhälle.

Barn går hungriga trots att vi som samhälle aldrig har varit så rika som vi är just nu. Sverige har de ekonomiska förutsättningarna för att behandla våra barn bättre.

De är inte lätt att sitta i regering efter Alliansen då de efter åtta års regerande vände statsfinansernas överskott till underskott. De underskottet har lämnat hål i välfärden, hål som nu steg för steg fylls igen.

Barnbidraget är ett av dom hålen som det borgerliga styret lämnade efter sig, genom att inte göra en årlig höjning som är i takt med inflationen har borgarna urholkat barnbidraget. De har därmed på de sättet försämrat familjepolitikens förmåga att jämna ut de ekonomiska klyftorna och lyfta familjer ur fattigdom. Men det som alliansen har försämrat kan den nuvarande regeringen förbättra.

När personal i skolkök berättar att det går åt mer mat på måndagar för att vissa elever inte äter sig mätta under helgen så finns mycket kvar att göra.

Att vara förälder är inte gratis. Mat, fritidsaktiviteter, kläder och mycket annat gör att det kostar en hel del pengar att ha barn.

Även om barnbidraget inte täcker upp alla de kostnader som kommer med föräldraskapet är det ändå ett väldigt uppskattat ekonomiskt stöd.

Att alla barn ska ha rätt till en bra uppväxt med mat på bordet, möjligheten till en rolig fritid och känslan av framtidstro oavsett storleken på föräldrarnas plånbok är det nog många som skriver under på men det kräver också politisk handling och därmed en höjning av barnbidraget.

4 av 10 barn som växer upp i hushåll med ensamstående mödrar lever i en låg ekonomisk standard enligt försäkringskassans definition.

En höjning av barnbidraget skulle göra en stor skillnad för barn till ensamstående föräldrar, många av dessa utgörs av ensamstående mödrar. 4 av 10 barn som växer upp i hushåll med ensamstående mödrar lever i en låg ekonomisk standard enligt Försäkringskassans definition.

Magdalena Andersson meddelande i torsdags att det finns ett stort reformutrymme och det reformutrymmet ska används till att stärka välfärden och jämna ut de orättvisor som finns.

Barnen är inte bara vår framtid, de är också vår nutid och de kan inte vänta. Reformutrymmet måste satsas på barnen det är därför enligt vår mening dags för en välbehövlig höjning av barnbidraget.

Anders Österberg är ordförande i Unga Örnars Riksförbund och riksdagsledamot (S)