Olle Törnquist

debatt Utöver att skylla bristerna i sin undersökning på respondenterna försöker SVT:s projektledare för valkompassen bli av med kritiken genom att påstå jag som sosse vill styra media, skriver Olle Törnquist i en slutreplik om SVT:s lokala valkompass.

Kristoffer Sjöholm fortsätter att svara på kritiken av SVTs lokala valkompass med att det är respondenternas fel att kompassen ibland blir missvisande.

Då har han missförstått forskningens och den undersökande journalistikens uppgift.

Grundbulten är att få fram bästa möjliga pålitliga uppgifter. Om materialet bara samlas in innan partierna hunnit besluta om sina lokala program blir resultatet opålitligt.

Om vissa respondenter därefter dessutom inte uppför sig perfekt, blir resultatet ännu sämre – men att skylla på dem duger fortfarande inte.

Om vissa respondenter därefter dessutom inte uppför sig perfekt, blir resultatet ännu sämre – men att skylla på dem duger fortfarande inte.

Det är alltid undersökarens uppgift att designa sin metod så, att det går att få in pålitliga uppgifter och att resultaten blir rättvisande. Lyckas man inte, måste man samla in kompletterande information. Och går inte det heller får man utfärda en varning i den/de kommuner där underlaget inte är tillräckligt bra.

Jag har dessutom berättat  hur man kan samla in kompletterande uppgifter genom förtroendefullt samarbete med lokala informanter och journalister i Indonesien med 25 gånger så många invånare och kommuner som Sverige. utan att det är ekonomiskt omöjligt, vilket Sjöholm hävdar.

Utöver att skylla bristerna i sin undersökning på respondenterna försöker han nu dessutom bli av med kritiken genom att påstå jag som sosse vill styra media. Då blir det riktigt billigt.

Det stämmer att jag initialt observerade bristerna tillsammans med politiskt likasinnade, men min sakliga kritik bygger på den opartiska undersökningens ABC – som ska följas av forskningen liksom public service oavsett min eller andras politiska värderingar.

Fotnot En anmälan av den lokala kompassens saklighet och opartiskhet har nu lämnats in till granskningsnämnden för radio och tv.

Olle Törnquist (s) är professor i Politik och Utveckling vid Oslo Universitet.